Slovenija 7.9.2011 19:10

Odbor DZ za kulturo o predlogu rebalansa proračuna za 2011

Ljubljana, 7. septembra - Odbor DZ za kulturo, šolstvo, šport in mladino se je na današnji seji seznanil s predlogom rebalansa proračuna za 2011. Sredstva ministrstva za šolstvo in šport se glede na veljavni proračun povečujejo za 10 milijonov evrov, sredstva ministrstva za kulturo pa je rebalans glede na sprejeti proračun zmanjšal za skoraj 20 milijonov evrov.

Pri predstavitvi predloga rebalansa proračuna za šolstvo in šport za leto 2011 je šolski minister Igor Lukšič povedal, da resor v resnici izgublja 65 milijonov evrov.

"Ker smo že v startu imeli velik primanjkljaj pri proračunu, v prejšnjem proračunu nam je manjkalo 65 milijonov evrov, smo samo prerazporejali znotraj lastnega proračuna tako, da smo zmanjšali investicije s 55 milijonov na 33 milijonov evrov, kar pomeni 22 milijonov manj. Potem smo zmanjšali sredstva za izobraževanje, dobili pa smo dodatnih 40 milijonov evrov za plače v osnovni šoli," je pojasnil Lukšič.

To je po njegovem tragika zgodbe, za katero nekateri mislijo, da je vesela, ker so edini resor, ki je nekaj dobil. Kljub dodatnim 10 milijonom, pa na ministrstvu po Lukšičevi oceni ne bodo uresničili vsega, kar so si zastavili v proračunu za to leto.

Državni sekretar na ministrstvu za kulturo Jožef Školč pa je povedal, da je rebalans zmanjšal sredstva ministrstva za kulturo za slabih 17 milijonov evrov glede na sprejeti proračun, dejansko pa skoraj za 20 milijonov evrov glede na veljavni proračun. Na ministrstvu so posegli v tiste postavke, v katere je bilo edino možno.

Tako so se sredstva za investicije zmanjšala za 13 milijonov evrov, sredstva za investicije v integralnem proračunu za tri milijone evrov, treba je bilo upočasniti dinamiko na določenih projektih in investicijah. Zagotovljena pa so sredstva za dokončanje obnove ljubljanske Opere, Muzej sodobne umetnosti in vratarnico na Metelkovi ter prenovo vojašnice na Ptuju za potrebe arhiva.

Zmanjšanje sredstev je po Školčevih besedah doseglo tudi digitalizacijo kinematografov, e-arhiviranje, sodobni ples, rezidenčne centre, delno tudi nov program kreativnih industrij, poleg tega so bila znatno zmanjšana sredstva za filmsko produkcijo, zmanjšala so se tudi sredstva za mednarodno sodelovanje. Niso pa, kot je poudaril, posegali na področje knjige in knjižničarstva, področje kulturnih dejavnosti manjšinskih skupnosti, v fiksna sredstva javnih zavodov v kulturi in na področje, ki ureja samozaposlene v kulturi.

V razpravi je Branko Grims (SDS) dejal, da ima rebalans v šolstvu svetlo točko, ker bo na določenih področjih v šolstvu več denarja, ob tem pa je pripomnil, da se sicer varčuje na strateško popolnoma zgrešen način. Če želimo doseči nov razvojni krog v Sloveniji, namreč po njegovem prepričanju potrebujemo nov investicijski zagon.

Janez Ribič (SLS) je rebalansu očital predvsem zmanjšanje sredstev za investicije, saj meni, da bi moralo biti breme razporejeno bolj enakomerno med vse deležnike. Po njegovem prepričanju bi bila potrebna tudi racionalizacija dela in porabe sredstev. Državi je očital še sramoten odnos do projekta Evropska prestolnica kulture 2012 v Mariboru in partnerskih mestih.

Majda Širca (Zares) je opozorila na prvi predlog rebalansa proračuna, ki je bil za kulturo, kot je dejala šokanten, saj je predvidel za 38 milijonov evrov manj sredstev. Vendar pa so prizadevanja vladnega in nevladnega sektorja, ki jih je podprl tudi predsednik države Danilo Türk, obrodila sadove. Aktualni predlog je sicer, kot je dejala boleč, a pomeni tudi pomembno zmago za področje kulture.