Slovenija 14.9.2011 14:21

Na razstavi del dokumentiranih koroških "biserov kulturne krajine"

Slovenj Gradec, 14. septembra - V okviru čezmejnega projekta slovenskih in avstrijskih partnerjev bodo nocoj ob 18. uri v Koroškem pokrajinskem muzeju v Slovenj Gradcu odprli razstavo Biseri naše kulturne krajine. Na razstavi bo predstavljen projekt, na ogled bodo fotografije Toma Jeseničnika, povezane s projektom, fotografije z restavriranja kapel in fotografije z natečaja.

Gre za čezmejni projekt, ki se izvaja v okviru operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013. Nosilni partner pri projektu je avstrijska izobraževalna ustanova Kärntner Bildungswerk, sodelujejo pa še Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, mariborska območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Koroški pokrajinski muzej.

Slednji se je projektu, ki je vreden dobrih 400.000 evrov, priključil leta 2009, projekt pa se konec letošnjega leta zaključuje, je STA povedala vodja projekta v muzeju Karla Oder.

V projektu sodeluje 12 slovenskih občin na Koroškem in 11 avstrijskih. Partnerji pri projektu so dokumentirali nepremično in nesnovno kulturno dediščino. Gre za številna znamenja in manjše spomenike, ki slikovito upodabljajo kulturno zgodovino območja in opisujejo življenje, šege in navade ter ljudsko pobožnost podeželskega prebivalstva.

K njim prištevamo kapele, križeve pote, znamenja, križe, kultne in pravne spomenike, pomnike, spomenike s področja obrti, kmetijstva in industrije, fasadne ornamente, vrelce in vodnjake, navajajo projektni partnerji, ki so dokumentirali tudi zgodovino in različne zgodbe, povezane s posameznimi primeri. Rezultat projekta je tudi posebna spletna stran, na kateri je predstavljenih okoli 3000 popisanih primerov.

Razstava, ki jo nocoj odpirajo v Slovenj Gradcu, je bila leta 2009 že na ogled v Pliberku v Avstriji, od takrat pa potuje po sodelujočih občinah, kjer predstavljajo tudi dokumentirano dediščino z območja posamezne občine.