Slovenija 26.9.2011 13:50

Pri Celjski Mohorjevi nov prevod Hoje za Kristusom Tomaža Kempčana

Ljubljana, 26. septembra - Pri Celjski Mohorjevi družbi so izdali in predstavili nov prevod klasičnega duhovnega dela Tomaža Kempčana Hoja za Kristusom, ki velja za peti evangelij. Med novostmi sta še knjižica iz zbirke vadeMecum Katoliška cerkev in varstvo manjšin avtorja Branka Brezovnika ter delo italijanskega teologa Cesara Girauda z naslovom Strmenje v evharistijo.

Tokratnega prevoda Kempčanove Hoje za Kristusom se je lotil Janez Zupet. Na današnji predstavitvi knjige je opisal Kempčanovo duhovno in mistično izkustvo, ki je vir za njegove spise, nastale v sredini 15. stoletja. Kempčan iz zavesti popolne predanosti Bogu zapiše, "da je treba svet in z njim samega sebe prezirati, saj je vse ničevost". Ta prezir izhaja iz globoke osebne izkušnje Boga, ki ga kot transcendentno postavlja nad vse ostale stvari, je pojasnil Zupet.

Pričujoči prevod je eden od mnogih prevodov tega dela v slovenščino, je pa edinstven v tem, da mu je dodan še latinski izvirnik. Za prvi prevod dela je leta 1659 poskrbel jezuit Andrej Ivankovič, čigar rokopis še vedno hrani Narodna in univerzitetna knjižnica. Leta 1719 je knjiga izšla pod naslovom "Buquize od Slejda inu Navuka Christusa nashiga Isvelizherja". Pri tej izdaji se je prevajalec, novomeški kapucin pater Hipolit, poslužil nemškega prevoda. Knjiga ima tudi zelo nenavadno obliko, je povedal teolog Marijan Smolik, ki skrbi za semeniško knjižnico v Ljubljani.

Po besedah jezuita patra Ivana Platovnjaka, avtorja spremne besede, je Hoja za Kristusom knjiga, ki je bila do konca 60. let minulega stoletja najbolj brana knjiga med katoličani. Platovnjak je prepričan, da ima to temeljno delo krščanske duhovnosti, ob katerem so rasle številne generacije tako duhovnikov in redovnikov kot laikov, in iz katerega so črpali tudi mnogi svetniki, večno aktualno vrednost.

Knjiga Strmenje nad evharistijo je delo teologa in profesorja na več italijanskih univerzah jezuita Girauda, ki v Sloveniji sicer ni tako poznan, v tujini pa je zelo uveljavljen, je povedala redovnica Magda Burger, ki je delo uredila. Po njenih besedah je delo liturgijsko-pastoralni priročnik, ki bo v pomoč teologom, duhovnikom in katehetom, obenem pa je zanimivo tudi za vse, ki si želijo teoretskega znanja na tem področju. Prevajalka Ana Vogrinčič je dejala, da se je pri prevodu srečala z veliko temeljnimi krščanskimi teksti ter da ji je delo odprlo čisto nov pogled na evharistijo in liturgijo.

V zbirki vadeMecum, v kateri pri založbi na kratko predstavljajo neko osebnost, obdobje ali tematiko, so tokrat izdali delo, ki odgovarja na vprašanje, kakšen odnos je imela oziroma ima Katoliška cerkev do manjšin. Knjižica po besedah urednice knjige Tadeje Petrovčič Jerine prinaša pregled pravnih dokumentov in določil o varstvu manjšin, ki so se vse do 19. stoletja nanašala le na verske manjšine.