Slovenija 9.11.2011 15:23

Na Bogenšperk se vrača tretja originalna Valvasorjeva knjiga

Šmartno pri Litiji, 9. novembra - Na grad Bogenšperk, kjer je v 17. stoletju živel in delal Janez Vajkard Valvasor, se vrača original tretje od devetih Valvasorjevih knjig. To je knjiga Popolna topografija stare in sodobne nadvojvodine Koroške iz leta 1688, ki je danes vredna 10.000 evrov. Knjiga bo na gradu odslej poleg še dveh originalov na ogled javnosti.

Šmartno pri Litiji. Grad Bogenšperk. Foto: Dejan Mijović/STA Arhiv STA

Šmartno pri Litiji.
Grad Bogenšperk.
Foto: Dejan Mijović/STA
Arhiv STA

Šmartno pri Litiji. Grad Bogenšperk. Foto: Dejan Mijović/STA

Šmartno pri Litiji.
Grad Bogenšperk.
Foto: Dejan Mijović/STA

Šmartno pri Litiji. Grad Bogenšperk. Foto: Dejan Mijović/STA

Šmartno pri Litiji.
Grad Bogenšperk.
Foto: Dejan Mijović/STA

Šmartno pri Litiji. Grad Bogenšperk. Foto: Dejan Mijović/STA

Šmartno pri Litiji.
Grad Bogenšperk.
Foto: Dejan Mijović/STA

Šmartno pri Litiji. Grad Bogenšperk. Foto: Dejan Mijović/STA

Šmartno pri Litiji.
Grad Bogenšperk.
Foto: Dejan Mijović/STA

Knjigo Topographia Archiducatus Carinthiae antiquae et modernae completa (Popolna topografija stare in sodobne nadvojvodine Koroške) je v Avstriji odkrila strokovnjakinja za antikvarno gradivo Stanka Golob, ki je sodelavka Trubarjevega antikvariata.

Od slednjega je knjigo odkupil Javni zavod Bogenšperk, finančna sredstva pa so poleg zavoda zagotovili še občini Šmartno pri Litiji in Domžale, Tomaž Čeč in anonimni donator, je za STA povedala direktorica Javnega zavoda Bogenšperk Joži Vovk.

Zavod skupaj z občino Šmartno pri Litiji ob občinskem prazniku drevi ob 19. uri na gradu pripravlja posebno slovesnost ob pridobitvi knjige, na kateri bodo t.i. Valvasorjevi meceni prejeli častne listine.

Valvasor je v 17. stoletju pripravil devet del, vseh devet je tudi ohranjenih. Na gradu so doslej hranili dva, odslej pa bodo hranili tri originalna dela, je pojasnila Vovkova. Tako je v gradu že na ogled Slava vojvodine Kranjske (1689) in knjiga Prizorišče človeške smrti v treh delih (1682).

Zadnja pridobljena knjiga je zgodovinski dokument Koroške, saj so v njej v besedi in sliki popisani trgi, samostani in gradovi v nadvojvodini Koroški v 17. stoletju. Knjiga je bila izdana v Nürnbergu leta 1688, bila pa je to predzadnja Valvasorjeva knjiga. Za njo je izdal le še Slavo vojvodine Kranjske.

Delo je bilo izdano v velikosti četverke (33 x 21,5 centimetra). V začetku ima 12 nepaginiranih strani, sledi velika panorama Celovca, ki jo je narisal sam Valvasor, 264 oštevilčenih listov z uvodnim opisom dežele in po abecednem redu razvrščene podobe in opisi krajev v nemščini. Vseh podob krajev je 230, ob upoštevanju naslovnega bakroreza, zemljevida Koroške in velike panorame Celovca pa topografija obsega 233 bakrorezov.

Na drevišnji prireditvi bodo Valvasorjevo topografsko delo podrobneje predstavili ravnatelj Slovenskega znanstvenega inštituta v Celovcu Avguštin Malle, vodja knjižnice v Narodnem muzeju Slovenije Anja Dular in Stanka Golob.