Slovenija 17.11.2011 6:00

Jubilejni 30. mednarodni slovenistični simpozij o meddisciplinarnosti

Ljubljana, 17. novembra - V zbornični dvorani Univerze v Ljubljani se bo ob 9.30 z uvodnimi nagovori začel 30. mednarodni znanstveni slovenistični simpozij Obdobja. Na tridnevnem simpoziju, ki bo posvečen meddisciplinarnosti v slovenistiki, bo 94 udeležencev iz desetih držav predstavilo 82 referatov.

Letošnji simpozij ima tako kot njegovi predhodniki jasno začrtan cilj: kot osrednji slovenistični znanstveni sestanek združiti slovenske in tuje jezikoslovce ter literarne zgodovinarje, soočiti njihove raziskovalne rezultate in interpretativna mnenja ob izbrani tematiki ter k razpravljanju povabiti tudi predstavnike drugih strok, še posebej humanističnih in družboslovnih.

Na ta način slovenistika zagotavlja široko sintezo posamezne raziskovalne tematike in hkrati omogoča načrtovanje nadaljnjih raziskovalnih korakov ter jih umešča v širši kulturni in družbeni kontekst. Tokratni simpozij nadaljuje koncept 28. simpozija Obdobja - Infrastruktura slovenščine in slovenistike, njegov cilj pa je omogočiti znanstveno razpravljanje o meddisciplinarnosti v slovenskem jezikoslovju in literarni vedi, so zapisali organizatorji simpozija.

K razmisleku o povezovanju med strokami so povabili ugledne strokovnjake, ki so doslej v svojem znanstvenoraziskovalnem in pedagoškem delu uspešno združevali spoznanja več strok. Sodelovali bodo udeleženci iz Slovenije, Avstrije, Bolgarije, Hrvaške, Italije, Makedonije, Poljske, Rusije, Slovaške in Srbije.

V okviru simpozija bo drevi v ljubljanski Drami uprizorjena gledališka predstava Ernsta Lubitscha Ko sem bil mrtev v režiji Diega de Bree, v petek pa bo potekala okrogla miza na temo meddisciplinarnosti v slovenistiki, ki jo bo vodil profesor Marko Stabej.

Simpozij poteka v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.