Slovenija 21.11.2011 15:20

Dobitnica nagrade Mirka Šubica je Marjanca Ambrožič Jeglič

Ljubljana, 21. novembra - Nagrado Mirka Šubica, ki jo za življenjsko delo na področju konservatorsko-restavratorske stroke od leta 2008 podeljuje Društvo restavratorjev Slovenije, je letos prejela Marjanca Ambrožič Jeglič. Nagrado so ji izročili na današnji slovesnosti v Narodni galeriji, kjer so podelili tudi priznanja Mirka Šubica za enkratne dosežke.

Višja konservatorka-restavratorka Marjanca Ambrožič Jeglič že tri desetletja skrbi za konservacijo muzealij v Gorenjskem muzeju. Kot vodja konservatorske delavnice je vzpostavila stalne stike z muzejskimi in drugimi ustanovami, s čimer omogoča interdisciplinarno presojo ob iskanju izvedljivih možnosti in primernih rešitev pri delu v muzeju.

Veliko svojega časa posveča tudi preventivi in promociji stroke. K temu sodijo muzejske razstave in prireditve, pri katerih pogosto poskrbi tudi za strokovno ustrezno zaščito in postavitev predmetov. Med posebno zahtevne projekte, ki so bili uspešno izpeljani predvsem po njeni zaslugi, sodijo vse spremembe, ki so jih v zadnjih 20 letih doživljali depojski prostori Gorenjskega muzeja, je zapisano v utemeljitvi nagrade.

Konservatorsko-restavratorska svetovalka v Centru za konserviranje knjig in papirja Arhiva RS Blanka Avguštin Florjanovič je priznanje Mirka Šubica prejela za konserviranje in restavriranje vezave Dalmatinove Biblije iz Osrednje knjižnice Kranj. Kot piše v utemeljitvi, so bila pri posegu uporabljena na novo odkrita in ponovno naučena znanja, zato ta ne pomeni le rešitve za en spomenik, ampak odpira nove možnosti v reševanja tovrstnega arhivskega gradiva.

Konservatorka-restavratorka z Restavratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (RC ZVKDS) Saša Dolinšek priznanje prejme za vodenje, koordiniranje in izvajanje konservatorsko-restavratorskih del v avditoriju ljubljanske Opere, kjer se predstavitev spomenika odlikuje po izjemnih umetnostnozgodovinskih, likovnih in konservatorsko-restavratorskih rešitvah, piše v utemeljitvi.

Konservatorska-restavratorska svetovalka v Pokrajinskem muzeju Maribor Irena Porekar Kacafura priznanje prejme za konserviranje in restavriranje arheološkega gradiva stalne razstave Prvi dotik v Pokrajinskem muzeju Maribor. Za razstavo je bilo zbranih preko 1000 eksponatov od mlajše kamene dobe do zgodnjega srednjega veka. Porekar-Kacafura je opravila vse zahtevnejše konservatorsko-restavratorske posege, med posebne strokovne izzive za restavriranje pa ji štejejo železno keltsko bojno opremo.

Oddelek za štafelajno slikarstvo RC ZVKDS pa je priznanje prejel za konservatorsko-restavratorske posege na sliki Marija s svetnikoma iz koprske stolne cerkve Marijinega vnebovzetja. Ti so se na sliki z merami 405 x 200 centimetrov začeli leta 2007, slika sama pa je sodila med najbolj poškodovane umetnine koprske stolnice.

Častno članstvo Društvo restavratorjev Slovenije je prejel Anton Kambič za dolgoletno sodelovanje s konservatorsko-restavratorsko stroko. Kambič že od leta 1989 sodeluje s konservatorji-restavratorji pri prenovi konservatorskih delavnic.