Slovenija 22.11.2011 7:00

Volitve 2011: Kandidatne liste o proračunu za kulturo, NUK in umetniških akademijah

Ljubljana, 22. novembra - Za Slovence se vedno govori, da so narod kulture, toda tisti, ki jo ustvarjajo, so prepričani, da to velja le na retorični ravni ter da dva odstotka celotnega proračuna, namenjenega kulturi, nista dovolj. Pomenljivo naj bi bilo tudi, da po dolgih letih obljub še vedno ne stoji novi NUK, podobno velja za stavbo umetniških akademij.

Ljubljana. Volitve, volišče, volilna skrinjica. Foto: Domen Groegl/STA Arhiv STA

Ljubljana.
Volitve, volišče, volilna skrinjica.
Foto: Domen Groegl/STA
Arhiv STA

Ljubljana. Predčasne državnozborske volitve bodo 4. decembra. Foto: Tamino Petelinšek/STA Arhiv STA

Ljubljana.
Predčasne državnozborske volitve bodo 4. decembra.
Foto: Tamino Petelinšek/STA
Arhiv STA

Politične stranke smo vprašali, ali sta približno dva odstotka proračuna za "narod kulture" dovolj. Zanimalo nas je tudi, kaj bi storili s projektoma novi NUK in stavba umetniških akademij, ki sta imela že nekaj začetkov, a nobenega konca.

SD

Želeli bi, da bi bil delež za kulturo višji, a se zavedajo kritične javnofinančne slike države. V tem mandatu je bilo kulturi realno namenjenih bistveno več proračunskih sredstev kot v ekonomsko prosperitetnem letu 2008, poudarjajo. Gradnja NUK in zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev umetniških akademij sta njihovi infrastrukturni prioriteti.

SDS

Delež za kulturo po njihovem mnenju ni dovolj visok, vendar je glede na trenutno gospodarsko situacijo v Sloveniji nerealno pričakovati povečanje sredstev ne glede na resor. Že začete investicije bodo proučili in se zatem odločali, ali se bo investicija v NUK lahko ustrezno nadaljevala v času krize. Enako velja za stavbo umetniških akademij.

Zares

Evropski standardi predstavljajo triodstotni delež, realnost pa bo verjetno doseganje takega odstotka zavrla, ocenjujejo. Za NUK bo v kratkem objavljen arhitekturni natečaj, ki bo nadomestil rešitev izpred mnogih let. Gradnja je odvisna od natečaja in od zagotovitve sredstev. Velja jih iskati v "novih" kohezijskih sredstvih po 2013 in v možnosti vračanja dela DDV iz knjige za novi "dom" za knjigo, pravijo.

DeSUS

Zagnati moramo gospodarstvo, da bi kulturi lahko namenili več sredstev, pravijo. Začete projekte (NUK, akademije) je po njihovem mnenju treba čim prej zaključiti. Privarčevati moramo na administrativnem delu upravljanja, da bi lahko več sredstev namenili ustvarjalnemu delu kulture, menijo.

SNS

Menijo, da dva odstotka proračuna nista dovolj, zavzemajo se za čimprejšnje dokončanje NUK, za zagotovitev ustreznih prostorov za hranjenje arhivskih gradiv, zaščitili bodo kulturne spomenike in ne bodo podlegali zahtevam kapitala, ki bi z denarjem in zaradi zaslužka rušil slovensko zgodovino.

SLS

Kultura je pomemben del družbe, vendar si v tem trenutku povišanja sredstev ne moremo privoščiti, menijo. Racionalizirali in prestrukturirali bodo proračun s pomočjo ciljnega subvencioniranja in ga naredili bolj transparentnega. Tako se bodo sprostila sredstva, ki so potrebna tudi za naložbe izgradnje NUK.

LDS

Priporočen delež EU je od 2,5 do tri odstotke BDP in tega deleža bi se morali držati tudi v Sloveniji. Glede investicij predlagajo več mednarodnih arhitekturnih razpisov in več drznosti pri izbiri idejnih rešitev. Potreben je nov razpis za NUK in začetek gradnje umetniških akademij.

Demokratična stranka dela

Z dvema odstotkoma proračuna in povezovanjem kulturne dejavnosti z mednarodnimi praksami in finančnimi viri bi kultura lahko oživela, menijo. Za novi NUK in stavbo umetniških akademij bi morali z natečajem za najboljši izvedbeni predlog poiskati sredstva pri javno dostopnih sredstvih EU.

Državljanska lista Gregorja Viranta

V sedanjem obdobju bi želeli obdržati dosežen obseg financiranja kulturnih programov, pri čemer bi se zavzemali, da je razmerje med namenskimi sredstvi in sredstvi za plače ter materialne stroške v korist programa. Namenska sredstva bi lahko povečali tako, da racionaliziramo organiziranost javnih služb znotraj kulture, menijo.

Gibanje za Slovenijo

Vlaganje v kulturo v času krize mora biti usmerjeno v trajnejše rešitve in projekte in manj v zelo drage enkratne mednarodne manifestacije, po katerih kaj dosti, razen dolgov, ne bo ostalo. Umetniške akademije v kriznih časih pa morajo biti skromnejša investicija, kot so bile morebiti načrtovane, vsekakor pa izvedene, pravijo.

Lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija

Pomembno je, da se sredstva ne bodo krčila. Kulturna politika Pozitivne Slovenije bo premešala razmerja med javnimi zavodi na področju kulture in ponudniki kulturnih vsebin iz nevladnega sektorja. Druga prioriteta je sistematično spodbujanje kreativnih industrij. Projekta NUK in umetniške akademije je potrebno nadaljevati in zaključiti, menijo.

Nova Slovenija

Že začete projekte je treba po njihovem mnenju čim prej dokončati in jih predati svojemu namenu.

Stranka enakih možnosti

Mnenje stranke je, da bi moral biti NUK zgrajen daleč pred ljubljanskim stadionom.

Stranka mladih - zeleni Evrope

Spodbujati je treba razvoj slovenske kulture in umetnosti, pravijo. Niso za zmanjševanje sredstev za kulturni resor z namenom varčevanja v okviru protikriznih ukrepov. Glede omenjenih investicij pa menijo, da je treba pridobiti strokovno mnenje o smotrnosti nadaljevanja projektov. Vsekakor Slovenija potrebuje oboje, ocenjujejo.

Stranka slovenskega naroda

Z zagonom gospodarstva se bodo našla dodatna sredstva tudi za "dušo", so prepričani. NUK potrebuje nove večje prostore, medtem ko bi se ustanova umetniških akademij lahko preselila na prenovljeno Vegovo 4, srednja šola pa v druge primernejše prostore, pojasnjujejo.

Stranka za trajnostni razvoj Slovenije - TRS

Glede na to, da je produkcija na področju kulture v Sloveniji izjemna, vedo, da je interes javnosti velik in glede na to delež sredstev premajhen. Problematična se jim zdi nesmotrna raba in da je večina sredstev namenjena institucionalizirani kulturi. NUK bi po njihovem mnenju že moral stati, prav tako akademije.

Zeleni Slovenije

Odgovorna država skrbi za kulturo, saj je ta najhitrejši, najpreprostejši in najdonosnejši posel, s katerim ustvarjamo možnosti za zdravo gospodarstvo in razmišljanje o tem, kaj je zdravo ali dobro, pravijo. Prednost pred gradnjo objektov, za katere je vprašanje, kako jih bomo vzdrževali, naj imajo vlaganja v dejavnost in ljudi na področju kulture, menijo.

V tematskih prispevkih STA navaja stališča vseh tistih kandidatnih list, ki na volitvah kandidirajo v vsaj polovici volilnih enot. Vrstni red parlamentarnih strank je določen glede na njihov uspeh na državnozborskih volitvah 2008, neparlamentarne stranke pa navajamo po abecednem vrstnem redu.