Slovenija 24.11.2011 15:13

Na Debatni kavarni pozitivno o delovanju JAK

Ljubljana, 24. novembra - Na prvi današnji Debatni kavarni 27. slovenskega knjižnega sejma so se posvetili Javni agenciji za knjigo (JAK) RS. Sogovorniki so si bili enotni, da JAK dela dobro, podali pa so nekaj razmislekov za delovanje agencije v časih digitalizacije knjig. Direktor agencije Slavko Pregl je po debati dobil vtis, da je agencija opravičila svoj obstoj.

JAK je bila ustanovljena leta 2007, delovati pa je začela 1. januarja 2009. Agencija za svoje delovanje dobi okoli osem milijonov evrov, od tega jih šest milijonov prispeva ministrstvo za kulturo, preostala dva pa ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Agencija med drugim zagotavlja trajne pogoje za vrhunsko ustvarjalnost na področju leposlovja in znanstvene publicistike, večjo dostopnost slovenske knjige ter večjo mednarodno prepoznavnost slovenskih avtorjev. JAK od okoli 6000 knjig, ki v Sloveniji izidejo letno, financira približno deset odstotkov izdaj. To znaša 400 leposlovnih del in 200 publikacij s področja znanosti in tehnologije.

Miha Kovač, glavni urednik založbe Mladinska knjiga in predavatelj na Filozofski fakulteti v Ljubljani, je menil, da JAK dela dobro. Kovač verjame, da brez JAK ne bi bilo kupa subvencioniranih knjig, prav tako se mu zdi prav, da o tem, kateri programi bodo subvencionirani, odločajo strokovne komisije znotraj agencije in ne na ministrstvih, kjer je vpliv politike lahko neprimerno večji. Menil pa je, da bi lahko agencija naredila več za ohranjanje prostorov, v katerih se s knjigami srečujemo, kot so knjižnice in knjigarne. Kovač bi si želel tudi večjo vlogo JAK pri prehodu s tiskanih na elektronske medije.

Strokovnjak za nove medije in informatiko Žiga Turk je dejal, da lahko JAK v luči prehoda na digitalno založništvo dobi vlogo, ki je nihče drug ne more opraviti. "Slovenija ima problem, kam se pozicionirati na trgu digitalnih knjig, na katerem se stvari koncentrirajo. JAK bi zato morala ustvariti težišče, okoli katerega se slovensko digitalno založništvo lahko organizira. Če slovensko založništvo v prihodnje ne bo digitalno, bo še slabše kot prej," je opozoril.

Pregl je dejal, da na JAK že sedaj podpirajo e-izdaje, odzivi na razpise pa so za enkrat minimalni. Pomembno se mu zdi, da se oceni realno težo problemov, ki jih prinaša digitalizacija, prav tako pa je po njegovem mnenju najprej potrebno postaviti ustrezno tehnologijo. Opomnil je, da na JAK do konca naslednjega leta sicer načrtujejo uvedbo enotnega spletnega portala za vse znanstvene in literarne revije v Sloveniji. Zato so na svoji spletni strani odprli tudi forum, ki je namenjen obveščanju in usklajevanju ob vzpostavitvi portala.

Barbara Koželj Podlogar z ministrstva za kulturo in Turk sta se strinjala, da so bojazni, da bi JAK s prihodom nove vlade ukinili, odveč. Turk je spomnil, da je bila agencija ustanovljena že za časa vlade Janeza Janše, Koželj Podlogarjeva pa, da je bil tedaj predlog za ustanovitev agencije podprt brez glasu proti.