Slovenija 13.12.2011 12:08

Izšla monografija o reformaciji v Srednji Evropi

Maribor, 13. decembra - Na mariborski filozofski fakulteti so danes predstavili monografijo Reformacija v Srednji Evropi, v kateri so zbrani prispevki ob 500-letnici Trubarjevega rojstva iz leta 2008. Ta prvič doslej primerjalno obravnava razvoj in delovanje reformacije v Srednji Evropi z delovanjem slovenske reformacije in njenega glavnega predstavnika Primoža Trubarja.

Maribor, Filozofska fakulteta. Predstavitev monografije Reformacija v Srednji Evropi. Foto: Gregor Mlakar/STA

Maribor, Filozofska fakulteta.
Predstavitev monografije Reformacija v Srednji Evropi.
Foto: Gregor Mlakar/STA

Maribor, Filozofska fakulteta. Sourednik Vincenc Rajšp ob predstavitvi monografije Reformacija v Srednji Evropi. Foto: Gregor Mlakar/STA

Maribor, Filozofska fakulteta.
Sourednik Vincenc Rajšp ob predstavitvi monografije Reformacija v Srednji Evropi.
Foto: Gregor Mlakar/STA

Monografija, ki so jo uredili Vincenc Rajšp, Karl Schwarz, Boguslaw Dybas in Christian Gastgeber, kaže izstopanje Primoža Trubarja na jezikovnem in književnem področju v primerjavi z drugimi srednjeevropskimi narodi in deželami, kjer so bila večkrat pomembna druga težišča.

Kot je povedal Rajšp, ob tem primerjalno kaže tudi izreden dosežek slovenske reformacije s prevodi Trubarjevih svetopisemskih tekstov in celotnim prevodom Biblije Jurija Dalmatina.

"Monografija dokumentira pomen Primoža Trubarja, ki je poleg slovenske reformacije deloval tudi za južnoslovanski prostor, ter svojim rojakom predočal reformacijo v drugih evropskih in srednjeevropskih državah. Posamezna poglavja predstavljajo razvoj in vlogo reformacije po posameznih deželah in pri ljudstvih," je dejal Rajšp.

Knjiga tako med drugim obravnava vpliv reformacije na Slovence, Hrvate, severovzhodni del tedanje Ogrske, današnje Slovaške, govori o reformaciji v zahodni in osrednji Ogrski, o prekrščevanju na Moravskem, o reformaciji v Šleziji, na Poljskem, v poljski Prusiji in Litvi, na Češkem in Moravskem ter reformaciji Lutrove smeri na Ogrskem in Slovaškem.

Monografija med drugim orisuje še pomen Dunaja za reformacijo ter politične in cerkvene okvirne pogoje reformacije v Evropi.