Slovenija 20.12.2011 11:02

Objavljen arhitekturni natečaj za NUK II

Ljubljana, 20. decembra - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je na spletni strani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) objavilo javni arhitekturni natečaj za novo stavbo Narodne in univerzitetne knjižnice NUK II. Natečaj je odprt do 2. marca prihodnje leto.

Projekt NUK II je umeščen v južni del mestnega središča Ljubljane, med Rimsko, Slovensko in Zoisovo cesto ter Emonsko ulico. Z njim je potrebno udejanjiti skupni cilj urbanizma, arhitekture, varstva kulturne dediščine in arheologije ter zagotoviti sodoben urbani prostor visoke kakovosti, v katerem bodo prepoznavne lokalne in zgodovinske posebnosti.

Predstavitev arheoloških ostalin rimske Emone na zemljišču NUK II bo zanimiva obogatitev programa knjižnice, obenem je svojevrsten izziv za iskanje povezav med grajeno in knjižno dediščino. Odprt, zunanji prostor pred novo knjižnico pa mora biti oblikovan kot reprezentativen javni prostor, namenjen odmoru, čakanju in oddihu, je mogoče prebrati na spletni strani ZAPS, kjer je dostopna tudi vsa natečajna dokumentacija.

Prva nagrada je vredna 36.000, druga 23.000 in tretja 14.000 evrov. Podelili bodo tudi tri priznanja po 6.200 evrov. Natečajniki, ki bodo projekt izdelali skladno z razpisanimi pogoji in natečajno nalogo ter bodo po mnenju ocenjevalne komisije dosegli zahtevano stopnjo obdelave, ne bodo pa prejeli nagrade ali priznanja, bodo prejeli odškodnino v višini 2000 evrov. Če bo do odškodnine upravičenih več kot 23 natečajnih del, se bo višina posamezne odškodnine ustrezno znižala. Vsi zneski so v bruto vrednostih.