EPK 2012 12.1.2012 11:30

EPK Maribor 2012 od kandidature do izvedbe

pripravila Andreja Seršen Dobaj

Maribor, 12. januarja - Evropska prestolnica kulture (EPK), ki jo letos gosti Maribor s partnerskimi mesti, ima kljub drugačnim vtisom razmeroma dolgo zgodovino. Kandidaturo so v Mariboru pričeli pripravljati leta 2006, izbrani so bili leta 2007, po obdobju "praznega teka" pa so s konkretnimi pripravami pričeli jeseni 2010. Prestolovanje se uradno začne v soboto.

Slovenj Gradec. Promocija EPK 2012. Foto: Vesna Pušnik Brezovnik/STA Arhiv STA

Slovenj Gradec.
Promocija EPK 2012.
Foto: Vesna Pušnik Brezovnik/STA
Arhiv STA

Februar 2005 - Evropski parlament potrdi seznam držav, ki bodo v prihodnjih 15 letih gostile EPK. Za leto 2012 se določi Slovenijo in Portugalsko. Odločitev stopi v veljavo oktobra 2005, ko se jo po potrditvi v Svetu Evropske unije objavi v Uradnem listu EU.

Julij 2006 - Ministrstvo za kulturo objavi razpis za izbor mesta za nominacijo za naslov EPK.

Jeseni 2006 - Kulturno izobraževalno društvo (KID) Kibla pripravi kandidaturo Maribora s partnerskimi mesti za EPK 2012 pod geslom Čista energija.

Februar 2007 - Mestni svet Mestne občine Maribor potrdi pripravljeno kandidaturo, ki jo po podpisu župana Franca Kanglerja tudi oddajo na ministrstvu za kulturo. Poleg Maribora za EPK kandidirajo še Celje, Koper in Ljubljana.

Maj 2007 - Mednarodna strokovna komisija, ki jo imenuje minister za kulturo Vasko Simoniti, odloči, da je najboljša vloga Maribora s partnerskimi mesti. Vlada na seji 31. maja 2007 potrdi, da za EPK 2012 kandidira Maribor s partnerskimi mesti.

December 2007 - Vlada potrdi končno obliko kandidature s finančnim okvirjem v višini 200 milijonov evrov (150 milijonov za investicije v infrastrukturo in 50 milijonov za program dogodkov) in jo pošlje na Evropsko komisijo.

April 2008 - Prva predstavitev projekta EPK Maribor 2012 pred komisijo v Bruslju, ki meni, da je predlagan preambiciozen program, zato ga je treba vsebinsko zožiti.

Julij 2008 - Mariborski župan Kangler imenuje začasni sekretariat za izvedbo projekta EPK 2012, ki projekt razdela v 16 programskih sklopov.

November 2008 - Druga predstavitev projekta EPK Maribor 2012 pred komisijo v Bruslju, ki še vedno dvomi v uresničljivost načrta. Komisija predlaga Mariboru, da pripravi pet do sedem prioritetnih projektov in v priprave vključi tuje strokovnjake.

2009 - Obdobje t.i. praznega teka, ko se mariborska občina in ministrstvo za kulturo dogovarjata o pravni obliki organizacije in osebah, ki bodo vodili projekt.

Maj 2009 - Evropski svet uradno imenuje Maribor s partnerskimi mesti za EPK 2012.

December 2009 - Odprtje prenovljenega Vetrinjskega dvora v Mariboru, ki bo kasneje sedež EPK.

Januar 2010 - Mariborski mestni svet ustanovi javni zavod Maribor 2012 kot glavnega odgovornega za izvedbo projekta EPK, a ima ta večino leta le začasne organe oziroma vršilce dolžnosti. Za v.d. generalnega direktorja je imenovan Vladimir Rukavina, za programskega direktorja Aleš Novak, za poslovno direktorico Helena Hvalec.

Marec 2010 - Ministrica za kulturo Majda Širca za program in izvedbo EPK v obdobju treh let obljubi 10,7 milijona evrov. Za infrastrukturne podvige EPK pa vlada omenja le še 30 milijonov evrov.

Junij 2010 - Ustanovni seji sveta zavoda in programskega sveta zavoda Maribor 2012. Za predsedujočega prvemu je izbran Jožef Školč, drugemu pa Tomaž Pandur.

Julij 2010 - Mariborski mestni svet na dopisni seji potrdi idejo o izgradnji novega centra uprizoritvenih umetnosti, kasneje imenovanega Maks, ki naj bi bil osrednje prizorišče EPK.

September 2010 - Odprtje prenovljenega lutkovnega gledališča v Mariboru, za katerega se kasneje izkaže, da bo v nasprotju z velikimi obeti ob kandidaturi za EPK zadnja večja infrastrukturna pridobitev na področju kulture v Mariboru.

Oktober 2010 - Uradno potrjena programski direktor in poslovna direktorica zavoda Maribor 2012 Mitja Čander in Helena Hvalec, ki sestavita ekipo in začneta s konkretnimi pripravami na EPK. Objavljen je tudi prvi izbor projektov, ki naj bi bili uvrščeni v program EPK in ga je izdelal še Aleš Novak. Partnerske občine razočarane, ker je večina denarja namenjena Mariboru.

November 2010 - Programski direktor Čander javno predstavi svojo ekipo in razdelitev programa v štiri sklope Terminal 12, Ključi mesta, Urbane brazde in Življenje na dotik.

December 2010 - Ustanovljena Akademija EPK.

20. januar 2011 - Vlada pod vodstvom premiera Boruta Pahorja obljubi za EPK 35 milijonov evrov (13 milijonov za program (v letih 2011 in 2012) ter 22 milijonov evrov za investicije).

2. februar 2011 - Vladimir Rukavina po zapletih z razpisom za generalnega direktorja zavoda Maribor 2012 izstopi iz projekta, zato Kangler za novo v.d. generalnega direktorja imenuje Suzano Žilič Fišer.

7. februar 2011 - Župani partnerskih mest po dolgotrajnih pogajanjih potrdijo finančno konstrukcijo EPK, ki vsebuje dogovor, da na en evro s strani države pride en evro s strani občin.

8. februar 2011 - V Murski Soboti odprtje nove gledališke dvorane Park, uvrščene med investicijske projekte v sklopu EPK, čeprav ni sofinancirana s strani ministrstva za kulturo.

15. februar 2011 - V mariborskem gledališču premiera mednarodnega projekta Evropa danes v režiji Harisa Pašovića kot najava EPK Maribor 2012.

Marec 2011 - Dnevi odprtih vrat EPK, na katerih se zbira dodatne ideje za program EPK. Zaradi uveljavitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije se zamenja več članov sveta zavoda EPK, tudi predsednika Školča, ki ga nasledi Oto Luthar.

1. april 2011 - Suzana Žilič Fišer uradno prevzame položaj generalne direktorice zavoda Maribor 2012. Mariborski župan Kangler predstavi idejo o umestitvi Umetnostne galerije Maribor (UGM) v načrtovani Maks, s čimer se zaplete postopek izgradnje nove galerije, ki naj bi bila ena od investicij EPK.

11. april 2011 - Predsednik programskega sveta EPK Tomaž Pandur po številnih očitkih o konfliktu interesov odstopi. Na položaju ga nasledi Janez Lombergar.

21. april 2011 - Zaradi očitkov o nevestnem delu in korupciji odstopi poslovna direktorica Helena Hvalec. Njene dolžnosti prevzame generalna direktorica.

27. april 2011 - Zadnja predstavitev priprav na EPK v Bruslju. Po uspešnem zagovoru EPK Maribor 2012 prejme 1,5 milijona evrov nagrade Meline Mercouri, kar je edina neposredna finančna pomoč EU za program EPK.

Maj 2011 - Po težavah z izgradnjo Maksa se pojavi ideja o prenovi hale v nekdanji tovarni TVT Boris Kidrič v Mariboru kot osrednjem prizorišču EPK.

18. maj 2011 - Odprtje prenovljene rojstne hiše skladatelja Huga Wolfa v Slovenj Gradcu, označene kot investicija v okviru EPK.

6. junij 2011 - Prva premiera v prenovljenem Anton Podbevšek Teatru (APT) v Novem mestu, katerega prenova sodi v okvir investicij EPK.

23. junij 2011 - Odprtje prenovljenega Trga Leona Štuklja v Mariboru, ki bo eno glavnih prizorišč EPK v tem mestu.

30. junij 2011 - Programski direktor Čander predstavi večino programa dogodkov EPK v letu 2012.

15. september 2011 - Murska Sobota kot zadnja podpiše pogodbo o partnerstvu v zavodu Maribor 2012.

1. oktober 2011 - Predstavitev novega slogana Zavrtimo skupaj.

27. oktober 2011 - Programski direktor Čander predstavi javnosti končno obliko programa dogodkov EPK v letu 2012, ki obsega 412 projektov v skupni vrednosti 16,5 milijona evrov.

10. november 2011 - Vlada ne ugodi prošnji Maribora za dodatna sredstva za osrednji prireditveni prostor EPK, zato so organizatorji prisiljeni dogodke umestiti na že obstoječe lokacije.

12. december 2011 - Ker občine, v prvi vrsti Maribor, ne zagotovijo svojega deleža tekočih stroškov za EPK, programski direktor Čander zagrozi z odstopom. Podobno stori tudi predsednik sveta zavoda Oto Luthar.

17. december 2011 - Maribor in portugalski Guimaraes simbolično prevzameta naslov EPK od Turkuja in Tallinna, ki sta ta naziv nosila v letu 2011.

23. december 2011 - Oto Luthar odstopi z mesta predsednika sveta zavoda Maribor 2012. Med razlogi za odstop izpostavi neizpolnjevanje obveznosti mariborske občine do EPK ter nepripravljenost premiera Boruta Pahorja za sprotno reševanje zapletov.

4. januar 2012 - Mariborska občina poravna večino dolga do zavoda Maribor 2012.

8. januar 2012 - Začetek 3. mednarodnega festivala novoglasbenega gledališča Choregie aka Choregie, ki je prvi na programu dogodkov EPK 2012.

13. januar 2012 - Odprtje Kulturnih ambasad.

14. januar 2012 - Uradno odprtje EPK s slovesnostjo na Trgu Leona Štuklja v Mariboru.

20. januar 2012 - Uradno odprtje EPK v Slovenj Gradcu.

21. januar 2012 - Uradno odprtje EPK v Velenju.

28. januar 2012 - Uradno odprtje EPK v Novem mestu.

4. februar 2012 - Uradno odprtje EPK v Murski Soboti.

10. februar 2012 - Uradno odprtje EPK na Ptuju.