Slovenija 30.1.2012 9:40

Javnim zavodom zaradi zadržanja izvrševanja proračuna zmanjšali sredstva

Ljubljana, 30. januarja - Na ministrstvu za kulturo se se odločili za pripravo začasnih odločb za javne zavode, s katerimi bodo javnim zavodom do rebalansa proračuna za leto 2012 zagotavljali nekoliko manjša sredstva v primerjavi z minulim letom, je za današnje Delo povedala vodja službe za odnose z javnostmi na ministrstvu Bojana Leskovar.

Kot je pojasnila, je zaradi splošno znanega dejstva, da bo potreben rebalans sprejetega proračuna države za leto 2012, ministrstvo za finance že lani omejilo prevzemanje obveznosti za leto 2012. Konec leta 2011 pa je vlada sprejela sklep, s katerim je do uveljavitve rebalansa proračuna za leto 2012 sprejela ukrep začasnega zadržanja izvrševanja državnega proračuna, ki je začel veljati 1. januarja. Z manjšimi korekcijami je bil ta sklep na vladi ponovno sprejet 12. januarja letos. Na ministrstvu so se tako na osnovi navedenih dejstev in po posvetu z ministrstvom za finance odločili za pripravo začasnih odločb za javne zavode.

Sredstva za plače in sredstva za splošne stroške so nižja za en odstotek, medtem ko so sredstva za programske materialne stroške znižana za 20 odstotkov glede na lansko leto. Skupno to pomeni, da bodo javni zavodi do sprejetja rebalansa prejemali mesečno za okoli pet odstotkov manj sredstev kot minulo leto. Po sprejetju rebalansa proračuna za letošnje leto bo ministrstvo za kulturo izdalo javnim zavodom dokončno odločbo, s katero bo v skladu s takratnimi proračunskimi možnostmi določena končna višina sredstev.

Ukrep začasnega zadržanja proračuna velja za vse, razen za nekaj izjem, ki so navedene v sklepu vlade. Med drugim zadržanje izvrševanja proračuna ne velja za plačilo prispevkov za samozaposlene, je za časnik še povedala Leskovarjeva.