Slovenija 29.2.2012 16:33

V CD bodo, če bo potrebno, program krčili v drugi polovici leta

Ljubljana, 29. februarja - Svet Cankarjevega doma (CD) je na današnji seji sprejel program in finančni načrt CD za leto 2012. V njem so načrtovana sredstva ministrstva za kulturo za programske stroške v podobni višini kot lani. Glede na višino odobrenih sredstev pa bodo, če bo treba, program po besedah generalnega direktorja CD Mitje Rotovnika krčili v drugi polovici leta.

Ljubljana, Cankarjev dom. Seja sveta Cankarjevega doma, na kateri so med drugim obravnavali letno poročilo CD za leto 2011 ter program in finančni načrt za leto 2012. Direktor CD Mitja Rotovnik in predsednik sveta Cankarjevega doma Aleš Čerin. Foto: Nada Mihajlović/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Seja sveta Cankarjevega doma, na kateri so med drugim obravnavali letno poročilo CD za leto 2011 ter program in finančni načrt za leto 2012.
Direktor CD Mitja Rotovnik in predsednik sveta Cankarjevega doma Aleš Čerin.
Foto: Nada Mihajlović/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Seja sveta Cankarjevega doma, na kateri so med drugim obravnavali letno poročilo CD za leto 2011 ter program in finančni načrt za leto 2012. Foto: Nada Mihajlović/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Seja sveta Cankarjevega doma, na kateri so med drugim obravnavali letno poročilo CD za leto 2011 ter program in finančni načrt za leto 2012.
Foto: Nada Mihajlović/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Seja sveta Cankarjevega doma, na kateri so med drugim obravnavali letno poročilo CD za leto 2011 ter program in finančni načrt za leto 2012. Član sveta CD Jože Možina. Foto: Nada Mihajlović/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Seja sveta Cankarjevega doma, na kateri so med drugim obravnavali letno poročilo CD za leto 2011 ter program in finančni načrt za leto 2012.
Član sveta CD Jože Možina.
Foto: Nada Mihajlović/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Seja sveta Cankarjevega doma, na kateri so med drugim obravnavali letno poročilo CD za leto 2011 ter program in finančni načrt za leto 2012. Član sveta CD Janez Pergar. Foto: Nada Mihajlović/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Seja sveta Cankarjevega doma, na kateri so med drugim obravnavali letno poročilo CD za leto 2011 ter program in finančni načrt za leto 2012.
Član sveta CD Janez Pergar.
Foto: Nada Mihajlović/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Seja sveta Cankarjevega doma, na kateri so med drugim obravnavali letno poročilo CD za leto 2011 ter program in finančni načrt za leto 2012. Direktor CD Mitja Rotovnik in predsednik sveta Cankarjevega doma Aleš Čerin. Foto: Nada Mihajlović/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Seja sveta Cankarjevega doma, na kateri so med drugim obravnavali letno poročilo CD za leto 2011 ter program in finančni načrt za leto 2012.
Direktor CD Mitja Rotovnik in predsednik sveta Cankarjevega doma Aleš Čerin.
Foto: Nada Mihajlović/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Seja sveta Cankarjevega doma, na kateri so med drugim obravnavali letno poročilo CD za leto 2011 ter program in finančni načrt za leto 2012. Foto: Nada Mihajlović/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Seja sveta Cankarjevega doma, na kateri so med drugim obravnavali letno poročilo CD za leto 2011 ter program in finančni načrt za leto 2012.
Foto: Nada Mihajlović/STA

Kot je pojasnil Rotovnik, je Cankarjev dom 1. februarja prejel začasno odločbo ministrstva za kulturo, v kateri so za ključno proračunsko postavko, to je neposredne programske stroške, zapisane tri projekcije, kar pomeni, da so v letošnjem letu možni trije programski scenariji.

Prvi scenarij predvideva program, za katerega je na voljo samo 38 odstotkov lanskega proračunskega denarja, kar znaša 577.293 evrov; ta sredstva bodo v celoti porabljena za program do maja letos. Drugi scenarij predvideva program, za katerega je na voljo 80 odstotkov lanskega proračunskega denarja, kar znaša 1.120.000 evrov; ta sredstva zadoščajo za program do konca oktobra. Tretji scenarij pa predvideva program, za katerega je namenjenega le nekaj manj denarja kot lani, to je 1.372.000 evrov.

Vsi javni zavodi so tudi že prejeli januarsko in februarsko dvanajstino, ki sofinanciranje programa znižuje za 20 odstotkov. Kot je podaril Rotovnik, so bili o radikalnem zmanjšanju sredstev za program obveščeni v času, ko je bil januarski program z najdražjim koprodukcijskim projektom v letošnjem letu, to je Ustavljivi vzpon Artura Uia, že realiziran, ko sta bila februarski in marčevski program že v prodaji in ko je bil celoten program vsaj do konca junija pogodbeno dogovorjen in zanj večina vstopnic tudi že v prodaji.

Začasna odločba tudi nalaga direktorju, da predloži svetu CD dva programa in finančna načrta, in sicer v minimalnem obsegu, ki je do sprejetja rebalansa državnega proračuna osnova za izvajanje programa v letošnjem letu, ter v osnovnem obsegu, ki pa se ne izvaja, pri čemer je mišljen program, kot je bil izveden in financiran v lanskem letu.

Ker po Rotovnikovih besedah zahteve ministrstva ni mogoče v celoti uresničiti, so pripravili program in finančni načrt, kjer so načrtovana sredstva ministrstva za kulturo za neposredne stroške v višini 1.372.000 evrov. Začasna odločba je prišla prepozno, tako da iz pripravljenega programa, ki so ga na ministrstvo oddali novembra lani, vsaj do junija ni mogoče črtati ničesar. Glede na končno višino odobrenih programskih sredstev bodo zato, če bo potrebno, ukrepali v drugi polovici leta, je poudaril.

Iz programa v prvi polovici leta bodo sicer črtali festival sodobne glasbe Predihano, jeseni pa Cankarjeve torke in tista mednarodna gledališka in plesna gostovanja, za katera še ni sklenjenih pogodb ter morda še kakšno razstavo, je še povedal.

V letu 2012 je načrtovanih 1123 prireditev v sklopu kulturno-umetniškega programa in 200 projektov z več kot 650 prireditvami v sklopu kongresno-komercialnega programa.

Člani sveta so se strinjali s programom v obsegu, kot ga je pripravilo vodstvo CD. Kot je poudaril Janez Pergar, bi namreč program v minimalnem obsegu pomenil začetek počasnega umiranja Cankarjevega doma. Jože Možina je ob tem menil, da bi bilo potrebno pripraviti tudi krizno različico, saj danes ni mogoče vedeti, koliko denarja bodo dobili po sprejetju proračuna.

Člani sveta so sprejeli tudi letno poročilo CD za leto 2011. To je po Rotovnikovih besedah prineslo "zelo uspešno uresničen program in zgleden finančni uspeh hiše". V letu 2011 je CD organiziral in izvedel 2017 prireditev, na katerih so našteli 511.856 obiskovalcev.