Slovenija 1.3.2012 17:12

Dars porušil Čateški dvor, ZVKDS dejanje označuje kot barbarsko

Brežice, 1. marca - Novomeška območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) je v sredo republiškemu inšpektoratu za kulturo in medije prijavila Družbo za avtoceste Republike Slovenije (Dars) zaradi uničenja kulturne dediščine. Ta je namreč v naselju Čatež ob Savi uničila oziroma v celoti porušila t.i. Čateški dvor.

Kot so na novomeški območni enoti ZVKDS zapisali v sporočilu za javnost, je dvorec iz 17. stoletja odlikoval kvaliteten in dobro ohranjen zgodnjebaročen lesen rezljan strop.

O dejanju, ki ga sami označujejo kot barbarsko, jih je, kot pojasnjujejo, obvestil eden od krajanov. Po poizvedovanju so ugotovili, da je investitor sicer pridobil gradbeno dovoljenje za porušitev dvorca, vendar pa ni pridobil kulturnovarstvenega soglasja za odstranitev dediščine, kot ga predvideva 31. člen zakona o varstvu kulturne dediščine.

Ker o rušenju, ki naj bi ga investitor izvedel med 20. in 24. februarjem, tudi niso bili obveščeni, niso mogli nadzorovati posega, kaj šele rešiti kvalitetnih sestavin dvora - baročnega portala na severni strani, stavbnega pohištva in še zlati že omenjenega zgodnjebaročnega lesenega stropa.

Na ZVKDS ocenjujejo, da je Upravna enota Brežice gradbeno dovoljenje izdala v nasprotju z veljavnimi predpisi, zlasti določili 28. člena zakona o varstvu kulturne dediščine ter 5., 7. in 9. člena odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Brežice za kulturni in zgodovinski spomenik. Ti določajo, da mora ZVKDS za vse posege v varovanih območjih - objekt se je nahajal znotraj širšega varovanega območja kulturnega spomenika Brežice / Mestno jedro - izdati soglasje.

Kot je za STA pojasnil Robert Peskar z novomeške območne enote ZVKDS, je Dars zemljišče, na katerem je bilo več objektov, odkupil ob gradnji avtoceste. Zavod je enega od njih, to je Čateški dvor, kot kulturno dediščino prepoznal že leta 2003. Objekt je bil sicer zanemarjen, vendar je v primerjavi z nekaterimi drugimi podobne kakovosti, ki pa jih obnavljajo, v dokaj dobrem stanju. Čeprav so bili zidovi vlažni in tudi streha na nekaterih mestih v slabem stanju, pa objekt izrazitih statičnih težav ni imel.

Kot je še povedal, jih je Dars sicer zaprosili za soglasje za rušenje, ki pa ga niso odobrili. Vendar je ministrstvo za kulturo pozneje njihov odgovor razveljavilo, kulturnovarstvenega soglasja za odstranitev dediščine pa, vsaj kolikor mu je znano, tudi ministrstvo ni izdalo, je še povedal Peskar.

Na ZVKDS odnos Darsa ali njenega vodstva do nepremične kulturne dediščine ocenjujejo kot barbarski. Kot je dejal Peskar, bi lahko vsaj strop in portal demontirali in ju prenesli kam drugam, tako pa od Čateškega dvora ni ostalo ničesar.

Na Upravni enoti Brežice pa pojasnjujejo, da je investitor zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja za porušitev Čateškega dvora priložil tako akt ZVKDS o zavrnitvi kulturnovarstvenega soglasja za odstranitev enote registrirane kulturne dediščine kot tudi sklep ministrstva za kulturo o zavrženju pritožbe investitorja zoper omenjeni akt ZVKDS.

Iz sklepa ministrstva je po njihovem prepričanju razvidno, da je Čateški dvor sicer imel status stavbne dediščine, vendar pa 28. člen zakona o varstvu kulturne dediščine določa, da je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za poseg v registrirano nepremično dediščino le, če to obveznost določa prostorski akt.

Na ministrstvu so po pregledu veljavnih prostorskih aktov, ki veljajo za obravnavano območje, ugotovili, da noben ne predvideva obveznosti pridobitve kulturnovarstvenega soglasja. Iz navedenega po njihovem prepričanju izhaja, da obravnavana nepremičnina na podlagi veljavnih prostorskih aktov ni imela statusa kulturne dediščine.

Z Darsa so potrdili, da so prejeli tako negativno mnenje novomeške območne enote ZVKDS kot tudi omenjeni sklep ministrstva za kulturo. Sklep ministrstva je v vednost prejela tudi novomeška enota ZVKDS. Tako je ta po njihovem prepričanju imela do rušitve dovolj časa, da bi se nanj pritožila ali podala pobudo, da objekt prevzame in ga denimo obnovi.

Kot so še pojasnili, so bili objekti odkupljeni za potrebe graditve avtoceste, ker zaradi same graditve in pozneje vpliva avtoceste niso več mogli služiti prejšnjemu namenu in bi njihova ohranitev dolgoročno pomenila dodatne stroške. Rušenje vseh petih objektov je bilo že januarja 2010 dogovorjeno in usklajeno tudi z občino Brežice.

Dars tudi ni nikoli dobil uradne pobude novomeške območne enote ZVKDS glede novih vsebin, so še pojasnili za STA in dodali, da je bil objekt odstranjen na podlagi veljavnega gradbenega dovoljenja.