Na hitro prelistano 17.3.2012 8:00

Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 17. marca - Založba Modrijan je izdala monografijo zgodovinarja Stefana Lusa Razkroj oblasti. V zbirki Slomškovega zbranega dela Celjske Mohorjeve družbe je izšel drugi del svetnikovega rokopisnega obrednika. Založba Ekslibris ponuja trijezično izdajo drame Kaplja Anete Popove in Jelene Lasan, založba Novi svet pesniško zbirko Pasijon ubogih Andreja Capudra.

Ljubljana. Knjiga Drop avtoric Anete Popove in Jelene Lasan. Arhiv STA

Ljubljana.
Knjiga Drop avtoric Anete Popove in Jelene Lasan.
Arhiv STA

Ljubljana. Knjiga Liturgični priročnik 2 Manuale Liturgicum. Arhiv STA

Ljubljana.
Knjiga Liturgični priročnik 2 Manuale Liturgicum.
Arhiv STA

Ljubljana. Knjiga Razkroj oblasti - Slovenski komunisti in demokratizacija države avtorja Stefana Luse. Arhiv STA

Ljubljana.
Knjiga Razkroj oblasti - Slovenski komunisti in demokratizacija države avtorja Stefana Luse.
Arhiv STA

Ljubljana. Knjiga Pasijon ubogih avtorja Andreja Capuderja. Arhiv STA

Ljubljana.
Knjiga Pasijon ubogih avtorja Andreja Capuderja.
Arhiv STA

RAZKROJ OBLASTI - SLOVENSKI KOMUNISTI IN DEMOKRATIZACIJA DRŽAVE

Študijo o procesu slovenske demokratizacije in vloge, ki so jo odigrali komunisti v njej, je prevedla in priredila zgodovinarka Nevenka Troha. Italijanski zgodovinar Stefano Lusa na podlagi gradiva, ki ga hrani zlasti Arhiv RS, obravnava delovanje zveze komunistov Slovenije v 80. letih minulega stoletja. To je bil čas preobrazbe slovenske družbe v večstrankarsko pluralno družbo ter razglasitve samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Del tega procesa je bila tudi demokratizacija monopolne ZKS, ki je bila edina partija na oblasti, ki je brez pritiskov stopila na pot pluralizma ter napovedala večstrankarske volitve. Po mnenju avtorja je bil "slovenski primer" poseben. Če se je v Romuniji vse zgodilo v dnevu, v Vzhodni Nemčiji v tednih, na Češkoslovaškem v mesecih, je demokratizacija Slovenija trajala desetletje in pri tem se sama partija - sicer ne vedno in povsod - procesu demokratizacije družbe ni upirala.

LITURGIČNI PRIROČNIK 2 - MANUALE LITURGICUM

Med obredniki s slovenskimi besedili pričujoči "Manuale liturgicum" (Liturgični priročnik) Antona Martina Slomška (1800-1862) zavzema eno izmed osrednjih mest po številu prevedenih ali na novo sestavljenih molitev in liturgičnih prilagoditvenih elementih. Pri Slomšku so prisotne pristne liturgične prvine, pomešane z značilnimi oblikami pobožnosti njegove dobe, obenem pa se z liturgično-pastoralnimi novostmi na presenetljiv način iztrga iz tedanje teološke miselnosti in splošnega pastoralnega dela svojega časa. Drugi del rokopisnega obrednika je nedatiran rokopis, ki se nahaja v zasebni knjižnici A. M. Slomška v nadškofijskem dvorcu v Mariboru. Neslovenska besedila so prevedli France Baraga, Neža Sagadin in Janez Zupet. Spremno študijo je napisal Slavko Krajnc.

PASIJON UBOGIH

Pasijon ubogih je po starih virih priredil in s 1200 verzi spesnil Andrej Capuder, pri čemer mu je vzor predstavljal srednjeveški pesnik Francois Villon, avtor Balad, ki je prevajal in posnemal tudi pesnik Janez Menart. Pod ilustracije k pesmim se podpisuje Neva Grece. Spremno besedo je prispeval ljubljanski nadškof in metropolit Anton Stres. Pasijon ali trpljenje Kristusovo je del liturgije, ki jo verniki katoliške cerkve obhajajo v velikem tednu - na cvetno nedeljo in na veliki petek. Capuder je vzvišen stil prepletel z nizkim, motivno naslonjenim na škofjeloško predlogo. Pasijon je povezan s pobožnostjo križevega pota, ki ga katoličani sicer obhajajo ves postni čas. Pesmi so natisnjene tudi v reviji Pasijonski doneski, ki spremlja letošnje Dneve Škofjeloškega pasijona.

KAPLJA

Enodejanko Kaplja je založba Ekslibris izdala v slovenskem, makedonskem in angleškem jeziku. Napisala jo je pesnica, pisateljica in arhitektka Aneta Popova iz Skopja v sodelovanju z biologinjo, pesnico in grafično oblikovalko Jeleno Lasan. Spremno besedo je prispevala Sonja Zlobko in dramo navezala na simbolno usmrtitev božanskega, ki ga je na piedestalu nadomestil dejaven posameznik. Kot pravi, avtopoetika Popove in Lasanove odseva človekovo samospoznavanje, iskanje in vedno novo detektiranje možnosti. Z besedami dramske junakinje Lade: "Veš, kaj je resnično? To, da ti postane vseeno za strah in patetične emocije, ki jih v resnici sploh ni. Pusti jih na strani in bolje se boš razumel."