Slovenija 14.5.2012 13:09

Mednarodni muzejski dan letos o novih izzivih in pobudah

Ljubljana, 14. maja - Tradicionalna podelitev Valvasorjevih priznanj in številne muzejske prireditve s prostim vstopom bodo tudi letos dale slovenski pridih mednarodnemu dnevu muzejev, ki ga po svetu obeležujejo 18. maja. Dogodki ob dnevu bodo v več kot 40 slovenskih muzejih opozorili, da so tudi te ustanove v svetu globalnih sprememb pred novimi izzivi.

Muzeji v svetu globalnih sprememb - novi izzivi, nove pobude je namreč tema letošnjega mednarodnega muzejskega dneva, ki se mu v Sloveniji ob številnih muzejih in galerijah vsako leto pridružijo Slovenski odbor Mednarodnega muzejskega sveta (ICOM), Skupnost muzejev Slovenije (SMS) in Slovensko muzejsko društvo (SMD).

Kot je na današnji novinarski konferenci dejala predsednica Slovenskega odbora ICOM Tanja Roženbergar Šega, je 18. maj vedno ubran na neko temo, ki želi ne le opozoriti na muzeje, temveč jih postaviti v aktivno in angažirano vlogo. Letošnja po njenem mnenju poudarja, da so muzeji pomemben instrument, saj se odzivajo na aktualna dogajanja in hkrati sovplivajo na njihov razvoj.

Ob tej temi razmišljajo predvsem o uvedbi in uporabi novih tehnologij v muzejskem delu, ki nudijo priložnost za predstavitev in interpretacije gradiva ter nove komunikacijske poti z obiskovalci različnih starosti. Poleg tega pa po besedah predsednice Slovenskega odbora ICOM želijo glasno povedati, da so muzeji ob vseh globalnih in klimatskih spremembah nekakšni varuhi planeta, ki prebivalstvo osveščajo o njih, hkrati pa se morajo usposobiti za to, da bodo ustrezno zavarovali dediščino ob morebitnih posledicah teh sprememb.

Muzeji in galerije so tudi za letošnji muzejski praznik pripravili posebne programe za različne ciljne skupine. Seznam vseh prireditev je dostopen na spletnih straneh ICOM Slovenija in museum.si, pa tudi na spletni strani Kulturnega bazarja, saj se mednarodni muzejski dan vključuje v prvi mednarodni teden kulturnoumetnostne vzgoje.

SMD ob 18. maju že tradicionalno podeli Valvasorjeve nagrade in priznanja za minulo leto. Komisija se je pri izbiri nagrajencev ozirala predvsem na priporočila v svetu za delovanje muzejev: da so družbeno občutljivi, da se odzivajo na potrebe javnosti in jo tudi vključujejo ter da pri tem delujejo strokovno, interdisciplinarno in timsko, je povedal predsednica komisije Verena Perko.

Izmed 14 prijav so tem kriterijem zadostili: Lilijana Nedič, ki bo prejela Valvasorjevo nagrado za življenjsko delo, kolektiv Slovenske kinoteke, Majda Pungerčar ter Staša Tome in kustosi Ivo Božič, Mojca Jernejc Kodrič in Boris Kryštufek, ki bodo dobili Valvasorjevo nagrado, ter Marija Zupanc, ki je bila izbrana za častno Valvasorjevo priznanje.

Sicer pa slovenske muzealce poleg novih tehnologij v bližnji prihodnosti čaka predvsem uveljavitev novega muzejskega zakona in vzpostavitev dodiplomskega študija muzeologije. Kot sta povedali predsednica SMS Metka Fujs in predsednica SMD Verena Štekar Vidic, je oboje načelno podprl pristojni parlamentarni odbor, naklonjenost pa je izkazalo tudi resorno ministrstvo.