Slovenija 8.6.2012 15:09

Nagrado za najboljšo eko slikanico prejeli Aleksandra Čehovin in Taja Sever

Ljubljana, 8. junija - Založba Morfem je za najboljšo slovensko ekološko slikanico minulega leta razglasila delo Aleksandre Čehovin Martinova strašna prigoda z ilustracijami Taje Sever. Za nagrado NES sta bili nominirani še slikanici Franja Frančiča in Adriane Janežič Dokler bo sonce, bodo tudi sončnice ter Doktor Medved Helene Kraljič in Kristine Krhin.

Martinova strašna prigoda, ki je izšla pri založbi Alba, je pesnitev, ki se skozi zgodbo o nesreči županovega sina in njegovega mesta na podlagi karikiranega primera onesnaževanja loti perečega ekološkega vprašanja. Čehovinova se spretno izogne moraliziranju in eksplicitni didaktičnosti, namesto tega pa v svojih rimanih verzih ponuja duhovito prigodo o falotu. Martinova strašna prigoda je tako dober primer leposlovja, ki nevsiljivo, ekološko vzgaja, piše v obrazložitvi nagrade.

Za ilustracije je poskrbela Severjeva, ki besedilo komentira na način, ki pritegne bralca in ga tudi nasmeje. Avtorica prikazuje like karikirano, sorodno stripovskemu načinu in otroški risbi, vendar na svoj prepoznaven način. Figure, polne humorja in bogate pripovednosti, umešča v oblikovalsko vešče likovne kompozicije s koloriranimi ozadji, ki spominjajo na odpadni papir. Po oceni komisije tudi ilustracije kažejo, kako lahko poučna tema brez vsiljive vzgojnosti doseže in osvešča bralca.

Nominirani slikanici sta izšli pri založbi Morfem, ki nagrado podeljuje že četrto leto zapored. Cilj nagrade NES je spodbujati kreativno in kritično razmišljanje o okoljevarstvenih vsebinah, ponujati ustrezne rešitve in odgovore na najbolj pereče ekološke problema.

Letos je dela ocenjevala strokovna komisija v sestavi Ciril Zlobec (predsednik), Gaja Kos, Maruša Avguštin, Andrej Predin in Eva Senčar. Pregledala je okoli 20 slikanic.

Zlobec je v nagovoru povedal, da se mu vedno znova potrjuje prepričanje, da imamo v Sloveniji slikanico na izjemno visoki ravni. Temu po njegovem mnenju botruje tradicija "visokega starta", saj so slikanice nekoč ustvarjali najboljši pesniki in slikarji. V Sloveniji smo po Zlobčevih besedah "ves čas vedeli, da je slikanica vsestransko vzgojno sredstvo". Dodal je, da so vse slikanice, ki so jih prejeli, pisane kot literatura, ilustracije pa sodijo v likovno umetnost, kar kaže na njihovo najvišjo estetsko odgovornost in etično sporočilnost.

Uvodni govor na prireditvi je pripadel Lučki Kajfež Bogataj z ljubljanske biotehniške fakultete, ki so jo predstavili kot ambasadorko v boju proti podnebnim spremembam. Po njenih besedah je Zemlja najboljši planet v vesolju, ki pa ima eno napako - da ne raste. Podobno je tudi z njenimi viri, kar pa ne velja za število prebivalstva, ki se nenehno povečuje. Prav zaradi tega razkoraka moramo biti previdni. Z osveščanjem je treba začeti že pri otrocih, za kar so po njenih besedah najprimernejše prav slikanice.