Slovenija 9.6.2012 11:29

Štrekljeva nagrada letos v roke Mariji Stanonik

Komen, 9. junija - Na dvorišču Štrekljeve domačije na Gorjanskem pri Komnu bodo drevi ob 19. uri podelili 12. Štrekljevo nagrado. Komisija jo je letos namenila Mariji Stanonik, vrhunski znanstvenici, ki z interdisciplinarnim pristopom povezuje razne humanistične vede, so zapisali v obrazložitvi.

"Teoretičnim podlagam folkloristike, posebej slovstvene, njeni raziskovalni identiteti in avtonomiji, utemeljeni na lastni raziskovalni praksi, domačem strokovnem izročilu, razmejitvami med etnologijo in filološkimi vedami, primerjavami z mednarodnimi tokovi, je namenila številne razprave. Te posegajo v njeno zgodovino, teorijo in metodologijo in so sintetično predstavljene v obsežnih monografijah," še piše v obrazložitvi nagrade.

Stanonikova je bila nosilka več raziskovalnih projektov, trenutno pa vodi temeljni raziskovalni projekt Slovenski pregovori kot kulturna dediščina in je nosilka inštitutskega raziskovalnega programa Etnološke in folkloristične raziskave kulturnih prostorov in praks. V njeni preko 1000 enot obsegajoči bibliografiji je 20 znanstvenih in šest strokovnih monografij, 64 izvirnih in 25 preglednih znanstvenih člankov ter več kot 800 drugih strokovnih prispevkov.

Celoten opus dela Marije Stanonik kaže na njeno sistematično prizadevanje, da bi slovstvena folkloristika bila deležna primernega vrednotenja in da bi dobila ustrezno mesto tako v znanstveni, strokovni kakor širši kulturni zavesti.

Štrekljevo nagrado občina Komen podeljuje za življenjsko delo ali izjemne dosežke na področju zbiranja in ohranjanja slovenskega ljudskega blaga v besedi in pesmi.

Ob stoletnici smrti dr. Karla Štreklja je Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) pripravil tudi simpozij o Karlu Štreklju.