Slovenija 11.6.2012 15:04

Štipendija Ustanove Tarasa Kermaunerja kritičarki Katji Čičigoj

Ljubljana, 11. junija - Dobitnica raziskovalne štipendije Ustanove Tarasa Kermaunerja za leto 2012 je kritičarka in publicistka Katja Čičigoj, ki se bo posvetila raziskovanju novih praks pisanja za gledališče. "Te raziskujejo gledališki dogodek kot tak, pogosto nastajajo v tesni povezavi z njim in ga na kakršenkoli način mislijo," je za STA pojasnila Čičigojeva.

Raziskava Čičigojeve z naslovom Tekst in/kot dogodek se osredotoča na skupino mlajših slovenskih dramatikov, ki delujejo v gledališki skupini Preglej in na slovensko sceno prinašajo nove produkcijske pristope.

Prizadeva si raziskati tekste, ki se izmikajo tradicionalnim prijemom in znani dihotomiji teksto- oziroma scenocentrizma. K tekstu ne pristopa več kot k sistemu znakov, ampak raziskuje vanj vpisane uprizoritvene matrice, je v utemeljitev zapisala komisija v sestavi Dušan Jovanović, Gašper Troha in Ivo Svetina.

Čičigojeva je uveljavljeno kritiško in publicistično pero na področju sodobnih scenskih umetnosti. Redno objavlja v strokovnih revijah, kot sta Maska in Dialogi, pa tudi v časopisih Pogledi, Večer in Primorske novice.

Z dramaturgijami nekaterih predstav se je preizkusila v gledališki praksi, sodelovala je tudi na mednarodnih znanstvenih simpozijih o scenski umetnosti.

Po letu dni je štipendiranec dolžan izročiti ustanovi poročilo o opravljenem raziskovalnem delu ter vsaj en izvirni članek ali razpravo o dramatiki.

Lanskoletna dobitnica štipendije je bila Amelia Kraigher, ki je analizirala perspektive upora in pojavne oblike anarhizma v dramskem opusu Dušana Jovanovića. Kot je pojasnila za STA, je ugotovila, da je v celotnem Jovanovićevem opusu, ki obsega 27 dram, z nekaj izjemami mogoče zaslediti elemente latentnega anarhizma, ki ga med drugim prepoznava v širjenju horizontov svobode.

Sredstva za štipendijo v višini 3000 evrov, ki jo ustanova podeljuje ob obletnici smrti akademika Tarasa Kermaunerja (1930-2008), zagotavlja skupina KD Group.