Slovenija 21.6.2012 14:47

Vlada dopolnila odgovor Potrati in Bevku glede JAK in SFC

Ljubljana, 21. junija - Vlada je na današnji seji dopolnila odgovor na pisno poslansko vprašanje Sama Bevka in Majde Potrata v zvezi z zagotavljanjem nadaljnje stabilnosti in politične neodvisnosti področij knjige in filma. Stroške dela za Javno agencijo za knjigo RS (JAK) in Slovenski filmski center (SFC) bo financirala v skladu z veljavnimi predpisi.

"JAK in SFC bosta izvajala svojo dejavnost v okviru zakonskih pristojnosti in glede na skupni obseg tako javnih sredstev kot neproračunskih sredstev," piše v sporočilu za javnost po seji vlade. Vlada poudarja, da naj bi agenciji že doslej pridobivali neproračunska sredstva, ki sta jih koristili v skladu s potrjenimi programi dela in finančnimi načrti. Ob zagotovljenih programskih sredstvih zato pridobivanje neproračunskih sredstev ne bi smelo vplivati na osnovni namen in cilje javne agencije.

Vlada in ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport izvajata ukrepe v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. Pridobivanje neproračunskih sredstev ne predstavlja novih nalog, temveč racionalno in učinkovito rabo sredstev, je odgovorila vlada.

V primeru sprememb področne zakonodaje pa bo ministrstvo preučilo prejete strokovne predloge ter oblikovalo usklajene rešitve v smeri učinkovitejšega črpanja sredstev, novih finančnih virov in pričakovanih rezultatov.