Slovenija 16.7.2012 11:21

Ministrstvo objavilo razpis za bivanje v umetniških rezidencah v tujini

Ljubljana, 16. julija - Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je na svoji spletni strani objavilo javni projektni razpis za izbor predlogov za bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna. Razpis je odprt do 16. avgusta.

Razpis vključuje financiranje stroškov najemnine, tekočih stroškov, ki so povezani z uporabo stanovanja, stroškov rednega vzdrževanja in osnovne opreme stanovanj ministrstva v omenjenih mestih ter povračilo potnih stroškov za izbrane prijavitelje za pot do kraja stanovanja in nazaj za Berlin in London v višini največ 250 evrov, za New York v višini največ 850 evrov in za Dunaj v višini največ 150 evrov.

Razpis je namenjen prijaviteljem, ki delujejo na področjih uprizoritvene, likovne, intermedijske in glasbene umetnosti, arhitekture in oblikovanja, filma in avdiovizualnih medijev ter knjige.

Umetniške rezidence v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju so namenjene eno- ali dvomesečnemu bivanju in ustvarjanju umetnikov ter drugih posameznikov, ki delujejo v umetnosti.

Predvidena vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa, je 100.000 evrov.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo v glavni pisarni ministrstva na Masarykovi 16, dostopna je tudi na spletni strani ministrstva.