EPK 2012 19.7.2012 9:05

V mariborski Veliki kavarni razstava o Slovencih na avstrijskem Štajerskem

Maribor, 19. julija - V nekdanji Veliki kavarni v Mariboru bodo danes odprli razstavo Gledat, kaj delajo, ki ponuja vpogled v slovensko zgodovino in sedanjost na avstrijskem Štajerskem. K Evropski prestolnici kulture (EPK) jo je prispeval kulturni center Pavlova hiša iz avstrijske Potrne, ki želi s tem pokazati na številne vezi med prebivalci z obeh strani meje.

"Z začrtanjem meje po prvi svetovni vojni sta iz skupnega štajerskega kulturnega prostora nenadoma nastali dve deželi, ki na videz nista imeli veliko skupnega. Toda če zgodovino Štajerske natančneje pogledamo, je potrebno pripomniti, da je ob tem, kar je ločevalo, obstajalo tudi veliko skupnega, in v zadnjih letih se je to skupno še okrepilo," v vabilu na razstavo pojasnjuje Susanne Weitlaner iz Pavlove hiše.

Razstava vsebinsko zajema šest tematskih področij, skozi katera se obiskovalec seznani tako s trenutnim kot preteklim položajem avtohtonih etničnih in jezikovnih manjšin v Avstriji s poudarkom na slovenski narodni skupnosti v avstrijski zvezni deželi Štajerski.

Natančnejšemu opazovanju bodo izpostavljene teme dvojezičnost, življenje ob meji in z njo, položaj slovenske etnične skupine in slovenska dediščina mesta Gradec, kulturne dejavnosti, pouk slovenščine in večjezične kulture v okrajih Radkersburg/Radgona, Leibnitz/Lipnica in Deutschlandsberg. Omenjene bodo tudi znane osebnosti iz zgodovine in sedanjosti, povezane s Slovenijo.

Uradno odprtje razstave bo danes ob 19. uri, na ogled pa bo vsak dan do 14. septembra.

Po zelo odmevni razstavi Nemci in Maribor ter knjižnem sejmu bo to tretji dogodek v nekdanji Veliki kavarni na Glavnem trgu, ki je v času EPK znova zaživela. Mogočna stavba v secesijskem slogu tik ob Starem mostu je bila v prejšnjem stoletju eno od središč mariborskega družabnega življenja. Konec 90. let so kavarno preoblikovali v casino, ki pa je pred tremi leti šel v stečaj.

Konec septembra bo sledila še razstava o meščanstvu na Slovenskem s poudarkom na Mariboru.