Slovenija 3.8.2012 16:08

Program dela in finančni načrt SFC varčevalno naravnana

Ljubljana, 3. avgusta - Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport bo za leto 2012 Slovenskemu filmskemu centru (SFC) namenilo dobrih 4.586.500 evrov. Rebalans proračuna je na filmskem področju tako privarčeval za dva celovečerna filma, v primerjavi s pričetkom leta 2011 in obsegom trenutnih dejavnosti je znižanje sredstev več kot 45-odstotno, pravijo na SFC.

Vlada je potrdila program dela in finančni načrt SFC za leto 2012 na četrtkovi seji. V skupni znesek sredstev, ki jih bo SFC prejel od ministrstva, so vključena tudi paritetna sredstva za izvajanje storitev Madia Deska v višini 25.000 evrov, opozarjajo na SFC.

Finančni načrt za leto 2012 predvideva tudi dva nova razpisa, ki jih do sedaj SFC in pred njim Filmski sklad nista izvajala. To sta razpis za sofinanciranje realizacije avdiovizualnih projektov in razpis za sofinanciranje digitalizacije kinematografov.

Avdiovizualni razpis je pred tem potekal na ministrstvu za kulturo, z ustanovitvijo SFC v letu 2011 pa je bilo njegovo izvajanje preneseno na novoimenovano ustanovo. Postavka za avdiovizualni razpis v letu 2012 znaša 700.000 evrov.

Ker mora s spremembo tehnologije v kinematografih tudi Slovenija poskrbeti za posodobitev kinematografskega omrežja, bo SFC v letošnjem letu tudi prvič izvedel razpis za digitalizacijo kinematografov v višini 52.700 evrov.

Če odštejejo obe novi postavki in sredstva za izvajanje storitev Media Deska, ostaja za filmski program le dobrih 3.808.800 evrov, opozarjajo na SFC in ob tem navajajo, da je v letu 2011 ministrstvo za filmski program najprej namenilo dobrih 5.278.400 evrov.