Slovenija 2.9.2012 10:20

Zgodovina Afrike: Prvi temeljit in pregleden vir v slovenščini

Ljubljana, 2. septembra - Založba Modrijan je izdala monografijo Zgodovina Afrike britanskega profesorja afriških študij Johna Donnellyja Fagea. S prevodom četrte in dopolnjene izdaje monografije, ki velja za eno od klasičnih del afriške historiografije, smo v slovenščini dobili prvi temeljit in pregleden vir zgodovine te celine od neolitika pa vse do danes.

Ljubljana Monografija Zgodovina Afrike britanskega profesorja afriških študij Johna Donnellyja Fagea. Foto: STA

Ljubljana
Monografija Zgodovina Afrike britanskega profesorja afriških študij Johna Donnellyja Fagea.
Foto: STA

Doslej je bila v slovenščini na voljo le študija Josepha Ki-Zerba Zgodovina črne Afrike iz leta 1977. Ta sicer zelo pomembna monografija je segla le do osamosvojitve večine afriških držav okrog leta 1960 in je zajemala zgolj podsaharsko Afriko. Fageova knjiga podaja tudi zgoščen pregled druge polovice 20. stoletja vse do leta 2000, kar dragoceno pripomore k razumevanju sodobnega dogajanja in njegovih zgodovinskih korenin, sta za STA zapisali prevajalki Katja Zakrajšek in Ana Barič Moder.

Druga odlika knjige je natančna in uravnotežena obravnava afriške zgodovine, ki se skrbno posveča tako notranji dinamiki različnih afriških družb kot njihovim stikom z drugimi družbami in odzivom na te stike. Fage seže kar najdlje in začne v kameni dobi, obdela razvoj tehnologij, gospodarstva in družbenopolitičnih ureditev na celini ter demografske premike, pri tem pa mimogrede postavi stari Egipt v drugačno perspektivo, kot smo je vajeni, pojasnjujeta prevajalki.

Fage nadalje obravnava širjenja islama in spremembe, ki jih je to sprožilo v različnih regijah Afrike, ter analizira družbene, gospodarske in politične premike v podsaharski Afriki v času zgodnjih stikov z Evropo in atlantske trgovine s sužnji. Sledi dokaj obširna zgodovina procesov kolonizacije in dekolonizacije in zgoščena predstavitev dogajanj med hladno vojno in po njej. Zadnje poglavje o 90. letih prejšnjega stoletja je za četrto in zadnjo izdajo iz leta 2002 prispeval William Tordoff.

Kot ocenjujeta prevajalki, knjiga z gosto množico dejstev včasih zahteva nekaj bralskega napora, vendar je trud bogato poplačan z vpogledom v dolgo in kompleksno zgodovino celine. Njeno podobo morda najbolj od vseh določajo posplošene vnaprejšnje sodbe, drobci medijskih informacij o katastrofah na eni strani ter idilične podobe destinacij za safari na drugi, kar pa še zdaleč ni vse, kar je mogoče in vredno vedeti o Afriki, dodajata Zakrajškova in Barič Modrova.

Pri umestitvi afriških študij v institucionalni okvir je delo Johna Donnellyja Fagea (1921-2002) ključnega pomena v Veliki Britaniji, kjer je bil vodja univerzitetnega centra za zahodne afriške študije in profesor afriških študij na Univerzi v Birminghamu.

Knjigi so priloženi zemljevidi, preglednice, slikovno gradivo in obsežen bibliografski seznam za nadaljnji študij določenega obdobja ali teme.