Slovenija 28.9.2012 10:42

Evropska sredstva za prenovo Narodne galerije

Ljubljana, 28. septembra - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in kohezijski sklad je potrdilo projekt rekonstrukcija objekta Narodne galerije s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo. Skupna vrednost projekta je 13,8 milijona evrov.

Evropski sklad za regionalni razvoj bo k vrednosti projekta prispeval 11,4 milijona evrov. Z njegovo uresničitvijo bodo urejeni razstavni prostori za postavitev stalnih in specialnih zbirk ter depojev. Restavratorjem in konservatorjem bodo zagotovili ustreznejše delovne pogoje, hkrati bodo uredili tudi področje pedagoško-andragoških dejavnosti. Prav tako bodo s prenovo objekta izpolnjene energetske zahteve kompleksne muzejske in razstavne dejavnosti, zagotovljeni pa bosta tudi protipotresna varnost in protipožarna zaščita, so sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, bo Narodna galerija in s tem širša regija s prenovo bogatejša za ustrezne prostore za postavitev stalnih in drugih zbirk, z novimi depojskimi prostori pa bo zagotovljena tudi ustrezna hramba kulturne dediščine.

Narodna galerija bo imela v prihodnosti nalogo stalnega posodabljanja zbirk. Tako bo lahko še krepila svojo mednarodno veljavo in ugled na področju muzejske dejavnosti in se kot zanesljiv partner pri pripravi, izmenjavi ter posredovanju umetnostne dediščine postavljala ob bok drugim nacionalnim umetnostnim muzejem.

Naložba v rekonstrukcijo objekta Narodne galerije s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo prispeva k ciljem operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete povezovanje naravnih in kulturnih potencialov. Za njegovo izvajanje je odgovorno ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.