Slovenija 23.10.2012 15:34

Na seji NSK o učinkih varčevalnih ukrepov na kulturo

Ljubljana, 23. oktobra - Članom Nacionalnega sveta za kulturo se je na današnji 19. seji pridružil tudi minister Žiga Turk, ki je predstavil podatke o financiranju področja kulture v letu 2013. Kot osrednjo točko je svet obravnaval izvajanje javne službe RTV Slovenija, predvsem v smislu zagotavljanja kulturnih vsebin, pa tudi perečo situacijo Slovenskega filmskega centra.

Ljubljana, MIZKŠ. Predsednik Nacionalnega sveta za kulturo (NSK) Miran Zupanič. Foto: Nebojša Tejić/STA Arhiv STA

Ljubljana, MIZKŠ.
Predsednik Nacionalnega sveta za kulturo (NSK) Miran Zupanič.
Foto: Nebojša Tejić/STA
Arhiv STA

Predsednik Nacionalnega sveta za kulturo (NSK) Miran Zupanič je ob začetku današnje seje spomnil na ministrovo napoved, da naj bi bilo v letu 2013 za delovanje javnih zavodov v kulturi namenjenih približno 17 odstotkov manj predvidenih sredstev v primerjavi z letom 2011. To bo, kot je dejal za STA, "pravzaprav kulturno sfero v letu 2013 vrglo v polje permanentne agonije".

Po besedah ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žige Turka bo del proračuna ministrstva, ki bo namenjen za kulturo v letu 2013, znašal 176,6 milijona evrov, medtem ko je bil po rebalansu ta znesek v lanskem letu 174,8 milijona evrov. Opaziti je rahlo povišanje v proračunu, zato Turk finančne situacije v prihodnjem letu ne razume kot "čisto črne".

Dodal je, da so na ministrstvu ustanovili tri krizne koordinacije, eno tudi za kulturo, v okviru katerih se bodo z zainteresiranimi javnostmi dogovarjali, kako z razpoložljivimi sredstvi izpeljati vsebine v vsaj takšnem obsegu kot doslej.

Direktor Slovenskega filmskega centra (SFC) Jožko Rutar je predstavil zaskrbljujoče stanje v centru. SFC je bil skupaj z Javno agencijo za knjigo RS na podlagi ZUJF deležen omejitve izplačila plač za samo tri zaposlene, hkrati pa postavljen pred dejstvo, da si mora sredstva za delovanje zagotoviti na trgu, kar je težko. Rutar je sicer ministru pisno predstavil scenarij, kako bi se naloge lotili na SFC, a doslej še ni dobil odgovora.

Razpisi SFC za leto 2012 do nadaljnjega ne bodo objavljeni, saj želi Rutar najprej vedeti, s kakšnimi sredstvi bo center razpolagal. Publicistka Ženja Leiler je ob tem opozorila, da če v naslednjih petih letih slovenskemu filmu ne bodo zagotovljeni stabilni okviri in kontinuiteta, o njem sploh ne bo več mogoče govoriti.

V ospredju današnje razprave je bilo tudi vprašanje, kako bo znižanje RTV prispevka vplivalo na delovanje javnega zavoda RTV Slovenija (RTVS). Obstaja bojazen, da bodo zaradi znižanja prihodkov RTVS še bolj na udaru kulturne vsebine, ki jih je radijsko-televizijska hiša kot javna služba dolžna zagotavljati odjemalcem.

Generalni direktor RTVS Marko Filli je opozoril, da znižanje RTV prispevka nikakor ni v skladu z rastjo življenjskih stroškov. Prej bi pričakovali, da bo vlada prispevek povišala, ne pa znižala. Po Fillijevih besedah so kulturne vsebine del več segmentov delovanja RTVS, upoštevati pa je potrebno, da program hiše gradijo tudi druge vsebinske komponente, ki prav tako stanejo. Opozoril je na pereče razmere, saj zaradi pomanjkanja denarja uredniki ne morejo sestaviti programov za prihodnje leto.

Po besedah ministra Turka predviden izpad dohodka iz RTV prispevka ne bi smel ogroziti tistih vsebin, ki jih je nacionalna TV dolžna zagotavljati. "Za deset odstotkov manj denarja, ne more biti 30 odstotkov manj muzike. Potrebno je fokusiranje na bistvene nacionalno pomembne vsebine javne televizije," je bil prepričan.

Član sveta Jože Vogrinc je opozoril, da so bili vpleteni v zgodbo RTVS premalo odzivni, niso se oglasili in podali ideje, kako stanje popraviti. Do molka posameznikov, predvsem pa kulture javnosti, je bil kritičen tudi Zupanič. Za STA je pojasnil, da kulturna javnost v ospredje potiska vsakokratno vodstveno strukturo, sama pa se v resnici - vsaj ne dovolj aktivno - ne zavzame za ohranitev strokovnih standardov.

Člani sveta so se strinjali, da bodo osrednjo točko današnje seje predlagali v obravnavo pristojnemu parlamentarnemu odboru. Pod točko razno so obravnavali primera zavodov Maske in Aksioma, ki jima ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ni nakazalo sredstev za delovanje, ki jima pripadajo po pogodbi.