Slovenija 5.11.2012 11:54

V letu 2011 zabeležili porast izdanih knjig

Ljubljana, 5. novembra - S Statističnega urada RS so sporočili, da je bilo v Sloveniji v lanskem letu izdanih 5991 naslovov knjig in brošur, med temi je bilo kar 1456 leposlovnih del. Pri podjetju Fivia in Slovenskem filmskem centru RS pa so zabeležili, da je bilo v letu 2011 distribuiranih 1305 kopij dolgometražnih filmov, od tega 906 ali 69,4 odstotka novih.

Kljub strahu pred upadom založniške dejavnosti, so v lanskem letu pri statističnemu uradu zaznali 6,6 odstoten porast izdanih knjig in brošur v primerjavi z letom 2010, ko je bilo izdanih 5621 naslovov knjig in brošur.

Med leta 2011 izdanimi naslovi je bilo 68 odstotkov izvirnih del in 32 odstotkov prevodov, med njimi 86 odstotkov prvih izdaj in 14 odstotkov ponatisov.

Leposlovna bera knjig se je lani v primerjavi z letom 2010 povišala za 141 izvodov na 1456 izvodov. Prevladujejo dela iz tuje književnosti, saj jih je izšlo 775, izvorno slovenskih del pa je bilo 681.

Glede na književno zvrst so bili med izdanimi leposlovnimi deli z največjim odstotkom izdanih naslovov zastopani romani (44 odstotkov), sledijo kratke zgodbe (23 odstotkov), pesniška dela (18 odstotkov), dramska dela (dva odstotka) in drugo.

Po podatkih podjetja Fivia in Slovenskega filmskega centra je bilo lani v Sloveniji distribuiranih skupno 1305 kopij dolgometražnih filmov. Od tega so z 69,4 odstotka prevladala nova dela, 30,6 odstotka pa je bilo starih dolgometražnih filmov.

V letu 2011 je bilo po podatkih Statističnega urada RS za javno predvajanje v programih izdajateljev TV programov distribuiranih 164 avdiovizualnih del, od tega 95 ali 57,9 odstotkov starih in 69 ali 42,1 odstotka novih del.