Slovenija 8.11.2012 13:25

Pri Mladinski knjigi izšel Veliki atlas Slovenije

Ljubljana, 8. novembra - Pri založbi Mladinska knjiga je izšel Veliki atlas Slovenije. Po besedah urednika Tineta Logarja je pri njegovi pripravi sodelovalo več piscev in institucij kot kdajkoli doslej. Atlas prinaša vrsto vsebinskih novosti, pa tudi nekaj takih, s katerimi se pri založbi spogledujejo z novimi tehnologijami, kot so QR kode.

Ljubljana. Veliki atlas Slovenije, ki je izšel pri založbi Mladinska knjiga. Foto: STA

Ljubljana.
Veliki atlas Slovenije, ki je izšel pri založbi Mladinska knjiga.
Foto: STA

Atlas vsebuje posodobljene in prenovljene topografske karte v merilu 1:50.000, ki Slovenijo v razrezu prikazujejo na 218 listih. Poleg tega je v njem 45 tematskih kart, ki prikazujejo fizično-geografske dejavnike in družbeno-geografske procese Slovenije. Poleg številnih geografskih prikazov je, kot je na današnji predstavitvi izpostavil Logar, v atlasu prvič osvetljena okoljevarstvena in naravovarstvena problematika Slovenije. Kot še posebej dragoceno vsebino pa je Logar omenil sporočilo o trajnostnem razvoju Slovenije.

V atlasu je predstavljena tudi najpomembnejša naravna in kulturna dediščina ter kulturnozgodovinska podoba nekaterih slovenskih mest in krajev, ki jih dopolnjujejo fotografije krajev in 65 mestnih načrtov.

Atlas zajema še kartografski prikaz sedanje upravno-teritorialne delitve Slovenije s kratkimi opisi slovenskih občin, ki so jim dodani občinski grbi. V besedi in sliki je predstavljena geografska in etnološka podoba slovenskih pokrajin tudi z vidika turizma, v posebnem poglavju pa so z grafikoni in tabelami na voljo tudi sodobni socialno-ekonomski kazalci razvoja Slovenije.

Atlas, ki obsega 650 strani, je za večjo preglednost opremljen s kazalkami, ki ob opisih krajev, najpomembnejših naravnih in kulturnih znamenitosti ter ob fotografijah vodijo bralca h konkretnemu topografskemu listu oziroma mestnemu načrtu.

Vsebuje tudi več kot 80 vrhunskih fotografij po izboru Arneta Hodaliča. Kot je pojasnil Logar, so k sodelovanju povabili vrhunske slovenske fotografe, ki so prispevali več kot 20.000 slik.

Avtorji besedil so Janez Bogataj, Andrej Kmetec, Anton Komat, Matjaž Kos, Darij Krajčič, Darko Ogrin, Dušan Plut in Irma Potočnik Slavič. Atlas je uredila Vlasta Mlakar.