Slovenija 12.11.2012 19:44

Murkovo nagrado je letos prejela Fanči Šarf

Tolmin, 12. novembra - V Tolminu so danes podeli Murkovo nagrado in priznanja. Nagrado je strokovna komisija podelila kustosinji v pokoju Fanči Šarf za življenjsko delo na področju etnologije in etnološke muzeologije. Podelili so še šest Murkovih priznanj in sedem Murkovih listin.

Fanči Šarf je začela delati v Slovenskem etnografskem muzeju v povojnem času in vsa leta svojega službovanja izkazovala izjemno predanost svojemu delu tako na ožjem muzejskem kot tudi zbirateljskem in raziskovalnem področju. Glavni področji njenega raziskovanja sta bili bivalna in stanovanjska kultura ter obrtništvo, kjer je uvedla vrsto novosti. Napisala je tudi etnološke monografije za štiri občine severovzhodne Slovenije in sodelovala pri raziskovalnem projektu etnološke topografije slovenskega jezičnega ozemlja.

Predsednik komisije za podelitev Murkovih nagrad Janez Bogataj je za STA poudaril, da je zavedanja o nesnovni kulturni dediščini iz leta v leto več, zato je bilo tudi toliko podeljenih nagrad.

Na podelitvi nagrade na tamkajšnji glasbeni šoli sta zbrane pozdravili predsednica Slovenskega etnološkega društva Tita Porenta in direktorica Tolminskega muzeja Damjana Fortunat Černilogar. Slavnostna govornica je bila lanskoletna prejemnica Murkove nagrade Marjetka Balkovec Debevec.

Komisija je Murkova priznanja podelila kustosinji Alenki Černelič Krošelj za vzpostavitev in vzorno delovanje Mestnega muzeja Krško, Martini Piko-Rustia za koordinacijo zbiranja gradiva in uveljavitev projekta Dokumentacija slovenskih ledinskih in hišnih imen na južnem Koroškem in Titi Porenta za monografijo Če se bom odločil graditi, bom gradil naj moderneje! Priložnosti in pasti slovenskega trgovca in podjetnika Petra Kozine, ustanovitelja tovarne čevljev Peko v Tržiču.

Priznanja je podelila še Miranu Puconja za knjigo Slovenska kmečka kultura - Na Cvenu od zemljiške odveze do začetka tretjega tisočletja, muzejski svetnici Ivanki Počkar za raziskavo in obuditev spomina na kolnarje pri Brežicah ter etnologinji in knjižničarki Špeli Pahor za večstransko etnološko delo v knjižnici in posredovanje etnološkega znanja.

Murkove listine so prejeli sekcija Ohranimo Robidišče pri Kulturnem društvu Sto za ohranjanje kulturne dediščine in njeno vključevanje v prireditve, družina Mazora za urejeno in dokumentirano zbirko premične kulturne dediščine v Breginju, Miro Slana za zbirko 15.000 blagovnih znamk, embalaž in drugih predmetov ter za ureditev Fabianove muzejske trgovine v Lokvi na Krasu, Marko Smole in družina Smole za etnološko zbirko in dejavnosti v Palčavi šiši v Plešcah.

Prejeli so jih še Stanko Košir iz Gozda Martuljka za 15 odličnih knjig o življenju v Zgornjesavski dolini, izdanih v samozaložbi, ter za sodelovanje s strokovnimi ustanovami, Dom, kulturno verski list iz Čedada za kontinuirane publicistične dejavnosti, večletna prizadevanja in populariziranje etnološkega znanja ter Matajur, tednik Slovencev Videmske pokrajine iz Čedada za poročanje o manjšinski skupnosti v slovenskem in furlanskem prostoru ter veliko skrb za slovenska narečja.