Slovenija 26.11.2012 13:05

Pri Študentski založbi izšla knjiga o zgodovini slovenske glasbe

Ljubljana, 26. novembra - Pri Študentski založbi je v zbirki Koda izšla knjiga Darje Koter Slovenska glasba v dveh delih. Prvi del zajema obdobje med letoma 1848 in 1918, drugi pa obdobje med letoma 1918 in 1991. Urednik zbirke Aleš Šteger je na današnji predstavitvi knjigo označil kot monumentalno in zelo širokopotezno dejanje.

Koterjeva je v podatkovno poglobljenem, stilistično virtuoznem in komunikativnem delu upoštevala vse pomembnejše dejavnike, kot so družbeno-politične spremembe, kulturna zgodovina Slovencev in razvoj slovenske umetnosti, je poudaril Šteger.

Po besedah muzikologa Matjaža Barba je knjiga Darje Koter prva celovita zgodovina slovenske glasbe po polstoletnem premoru, odkar je izšlo monumentalno delo Dragotina Cvetka. Avtorica se je morala že v izhodišču soočiti z nekaterimi temeljnimi vprašanji, ki jih sproži analiza slovenske kulturne zgodovine. Na eni strani je namreč prostor, ki ga danes enačimo z etničnimi ali državnimi mejami, historično neoprijemljiv, na drugi strani pa obravnavanemu predmetu manjka celovitosti, saj razpada v vrsto nepovezanih drobcev brez notranje referencionalnosti.

Koterjeva je omenjene dileme presegla z odločitvijo, da bo svoj predmet zgodovinsko zamejila s ključnimi trenutki slovenskega nacionalnega samozavedanja, s t.i. nacionalno prebujo sredi 19. stoletja in s slovensko državno osamosvojitvijo poldrugo stoletje pozneje. To ji je hkrati omogočilo vsebinsko zaokrožitev predmeta na tiste elemente, ki so opredeljevali slovensko nacionalno zavest oziroma s katerimi se ta identificira, s tem pa je poenotila analitični pristop. Kot posebno dragoceno je Barbo izpostavil avtoričino izjemno poznavanje literature.

Koterjeva je dejala, da kot profesorica na Akademiji za glasbo v Ljubljani nenehno spremlja vrsto periodike in študij, ob tem pa ni naletela na potrebno sintezo, zato se je odločila, da delo opravi sama.

Glasbo avtorica razume kot del širšega konteksta, na tak način gleda tudi na zgodovino glasbe. Pri pisanju knjige je skušala slediti tudi recepciji glasbe, kako se je ta spreminjala skozi čas. Poleg tega je revidirala nekatere dosedanje objave. Prav tako ni želela zaokroženo govoriti o posameznih osebnostih, ampak jih je vedno znova umeščala v okolje, ki je vplivalo na njihovo delo, je še povedala.