EPK 2012 3.12.2012 12:02

Zgodovina mariborskih hiš na tablicah, razstavi in monografiji

Maribor, 3. decembra - Pokrajinski arhiv Maribor je na podlagi svojih virov pripravil označevalne table za zanimive hiše v Mariboru, danes pa bodo v razstavišču Archivuum odprli razstavo izbora gradbenih načrtov hiš mariborskega mestnega jedra. Ob tej priložnosti bo izšla še znanstvena monografija o stavbni zgodovini mestnega jedra od srede 18. stoletja do leta 1941.

Pokrajinski arhiv s projektom Zgodovina mariborskih hiš ponuja vpogled v gradbene razmere in razvoj starega mestnega jedra ter išče vzporednice s stanjem v današnjem času. "V predstavljenih hišah oziroma zgradbah so se v preteklosti rodili pomembni meščani, ki so bili znani na svojih področjih delovanja. V njih so živeli tudi preprosti ljudje, ki so vsak posebej ustvarjali zgodovino mesta Maribor in v hišah preživljali svoj poslovni in zasebni vsakdan," je v sporočilu za javnost pojasnil direktor arhiva Ivan Fras.

V prvem sklopu projekta so izdelali označevalne table za izbrane hiše, ki nimajo nujno pomembne javne funkcije, imajo pa zaradi gradnje ali dogajanja v njih zanimivo preteklost. Strnjene informacije so zbrane na tablicah na hišah, obširnejše informacije pa predstavljene v monografiji Maribor: mesto, hiše, ljudje. "Monografija naj bo namenjena vsem tistim, ki so ponosni na preteklost svojega mesta, ter vsem zanamcem, da bodo znali ceniti dediščino svojega mesta," je dodal Fras.

Pokrajinski arhiv Maribor je sicer sodeloval že v več drugih projektih EPK. S svojim arhivskim gradivom so med drugim pomagali pripraviti odmevno razstavo Nemci in Maribor v razstavišču Velika kavarna, izbor starejših razglednic in fotografij Maribora v izložbah nekaterih lokalov in razstavo o evangeličanskem Mariboru v galeriji K8.

V okviru EPK bodo danes v Mariboru odprli še zadnjo letošnjo razstavo v galeriji K8. Na njej bodo predstavili rezultate projekta Zbiradejnica akademskih kipark Aleksandre Saške Gruden in Sabe Skaberne. Pripravili sta prostorsko instalacijo, ki je od junija do novembra stala na notranjem dvorišču blokov ob Gregorčičevi ulici 33 v Mariboru.

S postavitvijo 55 nabiralnikov iz prozornega pleksi stekla sta ponudili novo možnost za komunikacijo med meščani in mestom, obenem pa je bila obujena tudi kolektivna zavest o mestnem obzidju. Vsebine, ki so se nabrale v nabiralnikih in na pripadajoči spletni strani, bodo sedaj predstavili v galeriji K8.