Slovenija 6.12.2012 12:39

V Knjižnici MGL Sodobna režija Patrica Pavisa

Ljubljana, 6. decembra - V zbirki Knjižnica MGL je izšla knjiga Sodobna režija: Viri težnje, perspektive francoskega teatrologa Patrica Pavisa. Knjiga je prvič izšla leta 2007 pri pariški založbi Armand Colin, leta 2010 pa je izšla njena razširjena in dopolnjena izdaja, ki med slovenske bralce prihaja v prevodu Jana Jone Javorška in s spremno besedo Blaža Lukana.

Javoršek je na današnji predstavitvi Pavisa označil kot sodobnega gledališkega teoretika, ki pa ima zelo praktičen odnos do gledališča. Je namreč sopotnik in spremljevalec sodobnega evropskega in svetovnega gledališča ter zanimiv tudi zato, ker predstavlja zelo različne vidike gledališke umetnosti. Na gledališče ne gleda le ozko nacionalno, ampak vključuje tudi izkušnje drugih gledališč.

Knjiga po besedah urednice Petre Pogorevc ne ponuja enoznačnega odgovora na to, kaj naj bi sodobna režija bila, ampak to vprašanje nenehno proučuje z različnih zornih kotov. Pavis ob tem vse, o čemer razmišlja, podkrepi s primeri predstav, ki jih reflektira.

Pavisova teorija gledališke režije je po Lukanovih besedah izvirna, izmika se metodologijam sodobnih študij scenskih umetnosti, čeprav izkorišča njihove prednosti, v strogem teoretskem smislu pa je pravzaprav hibridna, heterogena, celo eklektična. Pavis pri svojem delu uporablja tri metode: semiološko, fenomenološko in dekonstrukcijsko.

Kot je v spremni besedi še zapisal Lukan, Pavis sledi gledališki praksi s kondicijo gledališkega poročevalca in v predstavah ne najde samo teoretskih provokacij, temveč tudi povsem osebni užitek, podoben Barthesovemu "užitku v tekstu". Pri tem ni ekskluziven, kot marsikateri sodobni teoretik, ki svoj miselni horizont zoži na razpravljanje o dveh, treh primerih sodobnih praks, temveč dopuščajoč in odprt v širino sprejema tako klasične oziroma tradicionalistične forme kot postdramske radikalizacije, tako medijsko posredovane dogodke kot neposrednost body arta.