Slovenija 3.1.2013 12:00

Inštitut IRIU začel s programom Socialna kultura

Ljubljana, 3. januarja - Inštitut IRIU je z januarjem začel z avtorskim programom Socialna kultura. Gre za obliko ustvarjalnega dela, ki krepi kulturno zavest in solidarnost ter spodbuja sodelovanje kulturnih delavcev, ljubiteljev umetnosti in kulturnih organizacij. Osnovni namen projekta je opravljanje tržne dejavnosti po načelih socialne kulture.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, se premoženje, dobiček in presežek prihodkov nad odhodki uporabljajo za trajno delovanje v korist umetnikov, uporabnikov ter širše skupnosti in sicer tako, da se zagotavlja enakopravnost med uporabniki ter spodbuja skupno inspiracijo, raziskovanje, inovacijo in umetnost.

V okviru programa Socialna kultura na inštitutu IRIU nadaljujejo z decembra začetim projektom Knjižnega barantanja, v sklopu katerega so vse knjige brez cen, a ne zastonj, saj je potrebno kupcu najbolj dostopno ceno "izbarantati". Nove knjige so vedno najmanj 50 odstotkov znižane, ves izkupiček od prodaje pa je namenjen kritju operativnih stroškov inštituta. Več kot 400 novih knjig so darovali založba Sanje, Center za slovensko književnost, založba Krtina in posamezniki.

Na voljo je tudi zbirka literarnih kritik v stripu Strip-o-kritika, od prodaje katere je 90 odstotkov namenjenih avtorjem in avtoricam projekta, ostalo inštitutu IRIU za kritje stroškov distribucije publikacije po Sloveniji, kupci beležk Poet se nosi pa bodo podprli avtorje in avtorice verzov na beležkah ter zagotovili honorarje piscem člankov prihajajočega IRIU portala. Avtorica projekta Poet se nosi je Anja Golob, avtorji verzov so poleg Golobove še Ivana Komel, Jure Jakob, Aleš Mustar, Peter Semolič in Glorjana Veber.

V okviru Socialne kulture sodelujejo tudi z ilustratorko in vizualno komunikatorko Ano Baraga, ki je oblikovala organizatorje 2013. Kupci bodo podprli avtorico in hkrati prispevali sredstva za obratovalne stroške inštituta.

S Knjižnim barantanjem, Pesniškim dinamom, ki je potekal v začetku novembra, in z donacijami so doslej zbrali 650 evrov.