Slovenija 14.1.2013 16:42

MIZKŠ objavil razpis za uveljavljanje in razvoj slovenskega jezika

Ljubljana, 14. januarja - Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) je objavilo javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika v letu 2013 ali večanju dostopnosti slovenščine med govorci, starimi do 26 let. Razpis je odprt do vključno 13. februarja.

Za posamezen projekt so po razpisu predvidena sredstva do 6000 evrov, skupna vrednost razpisa pa je 20.962 evrov. Med splošnimi pogoji za prijavo na razpis je navedeno, da se posamezni prijavitelj lahko nanj prijavi z največ dvema projektoma, ki bosta končana v proračunskem letu 2013, ne sme pa kandidirati s projekti, ki ne bodo zaključeni do 30. novembra, so sporočili z MIZKŠ.

Pravilno izpolnjene vloge morajo interesenti do vključno 13. februarja poslati na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.

Vse popolne, pravočasne in upravičene vloge za projekte bo nato ocenila strokovna komisija, imenovana s sklepom ministra, pristojnega za kulturo. Kot je navedeno v besedilu razpisa, je vsak projekt lahko ovrednoten z največ 100 točkami, financirani pa bodo lahko le tisti programi in projekti ki bodo prejeli več kot 70 točk.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji do izteka razpisnega roka dvignejo v glavni pisarni ministrstva, dostopna pa je tudi na spletni strani ministrstva.