Slovenija 22.1.2013 13:10

Debatni večeri Slovenskega PEN namenjeni refleksiji družbe

Ljubljana, 22. januarja - Slovenski center PEN bo konec meseca začel s serijo debatnih večerov. Kot je na današnji novinarski konferenci povedal podpredsednik Slovenskega PEN Tone Peršak, v nemirnih časih vlada velika potreba po refleksiji. Prvi večer bo 28. januarja v dvorani Društva slovenskih pisateljev potekel na temo Etična izhodišča za izhod iz krize.

Debatne večere Slovenski center PEN pripravlja že šest let, potekajo pa v dveh linijah. Prva je namenjena refleksiji kulturno-političnih in širših družbenih razmer v Sloveniji, druga pa je mednarodna in je namenjena utrjevanju medkulturnih vezi v regiji, je pojasnil Peršak.

Čeprav imamo danes po Peršakovih besedah v Sloveniji več oblik dialoga, je nujno da tudi PEN skozi svojo optiko prispeva svoj delež. Na debatnih večerih ne bodo odpirali dnevno-političnih tem, pač pa bodo skušali razkriti razloge, zakaj je v Sloveniji po 20 letih stanje v družbi takšno, kot je. Postavili si bodo tudi vprašanje, zakaj je danes kultura na stranskem tiru.

Teme so po besedah člana Upravnega odbora Slovenskega PEN Petra Vodopivca zastavljene širše in se ne dotikajo le slovenskega prostora. Takšna je že tema prvega večera Etična izhodišča za izhod iz krize. V splošnem velja prepričanje, da današnja kriza ni samo ekonomska, temveč globlja, saj gre tudi za krizo moralnih vrednot, kar povzroča pravo krizo naše zahodne civilizacije. Toda, če vsi soglašamo, da potrebujemo ponovni premislek o etičnem temelju, na katerem bi lahko gradili družbo, ostaja vprašanje, kateri je ta temelj ter kako iskati nova izhodišča za etični razmislek in ravnanje človeka in njegovega mesta v družbi in naravi, so v PEN centru zapisali v vabilu na debatni večer.

Vodopivec je poudaril tudi temo tretjega debatnega večera Hlapci, heroji, ljudje - ponovni razmislek, ki bo na vrsti v marcu. Naslov se navezuje na istoimensko razpravo Dušana Pirjevca iz leta 1968, ki je bila že tedaj predmet živahne razprave ter je spodbudila nekatere razvojne perspektive. O ponovno aktualni temi bodo na debatnem večeru govorili v luči zgodovinske dediščine, v kolikšni meri ta vpliva na razmere danes in onemogoča ambicioznejše razvojne alternative.

Po besedah člana Upravnega odbora Slovenskega PEN Janija Virka želijo z debatnimi večeri razširiti in redefinirati polje javnega prostora v Sloveniji, ki je postal nek podsistem, čeprav bi moral biti polje, kjer se večina državljanov prepozna in kjer naj bi bili vsi državljani deležni določenih bonitet, denimo na področju zdravstva, šolstva in kulture.

Pod krinko ekonomske krize, ki odraža dogajanja v svetu, v Sloveniji prihaja do osipa javnega prostora in institucij, ki v njem delujejo. Z debatnimi večeri želijo v obtok ponovno spraviti ideje, ki bodo ta javni prostor razširile in ki bi jih lahko uporabila tudi politika, ki bi bila bolj v interesu državljanov. "Ne želimo namreč biti iz generacije v generacijo talci neke ne povsem dorečene države, kjer se zdi, da politične garniture ene in druge provenience razumejo svoje mandate, kot da so gospodarji države, medtem ko državljani menimo, da bi morale biti zgolj dobri oskrbniki," je sklenil Virk.