Slovenija 25.1.2013 13:32

MIZKŠ objavilo razpise za kulturne projekte na več področjih

Ljubljana, 25. januarja - Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) je danes objavilo tudi razpise za izbor kulturnih projektov na več področjih, ki jih bo Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo financirala v letu 2013. To so razpisi za področja uprizoritvene, glasbene in intermedijske umetnosti ter kinematografske distribucije.

MIZKŠ je za leto 2013 objavilo razpis za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvene umetnosti. Razpis se nanaša na področje uprizoritvene umetnosti, ki zajema različne oblike, prakse in izraze gledališke ustvarjalnosti, lutkovno umetnost, eksperimentalne in raziskovalne gledališke prakse, ambientalno in ulično gledališče ter sodobni ples in fizično gledališče. Za razpis so predvidena sredstva v višini 70.000 evrov.

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju glasbene umetnosti se nanaša na področje glasbenega, glasbeno-scenskega, baletnega in folklornega ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin v domačem kulturnem prostoru. Predvidena vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa je 150.000 evrov.

Prav tako je objavljen razpis za izbor kulturnih projektov na področju intermedijske umetnosti za leto 2013. Področje razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju intermedijske umetnosti, ki ciljno zajemajo različne oblike, prakse in izraze na presečišču sodobne umetnosti in znanosti, vključno z biotehnologijo in kulturalizacijo vesolja - z izrazito poudarjeno uporabo novih tehnologij znotraj umetniških projektov. Za razpis je predvidenih 131.500 evrov.

V naboru razpisov je tudi redni letni ciljni razpis za sofinanciranje kinematografske distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov ter mreže art kinematografov za leto 2013. Kot je navedeno v besedilu razpisa, je njegov cilj sofinanciranje kinematografske distribucije kakovostnih, umetniških, nagrajenih evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov, in sicer celovečernih igranih, animiranih ali dokumentarnih filmov z namenom večje dostopnosti in večje distribucije teh del na celotnem ozemlju Slovenije. Razpis je razdeljen v dva sklopa. Za prvega je okvirno predvidenih 50.000 evrov sredstev, za drugega pa 89.138 evrov.

Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo v razpisnem roku dvignejo v vložišču MIZKŠ med uradnimi urami, dostopna pa je tudi na spletni strani ministrstva. Vloge je treba v določenih razpisnih rokih z ustreznimi pripisi poslati na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Vsi razpisi so odprti do 25. februarja.