Slovenija 31.1.2013 22:06

Javna tribuna: Civilna družba naj bo priznana kot sogovornik politike

Ljubljana, 31. januarja - Na javni tribuni Društva slovenskih pisateljev (DSP) so odmevale kritike do politične elite, oblikovale so se pa so se tudi številne zahteve po pravičnejši družbi, preoblikovanju družbene ureditve in naj bo civilna družba priznana kot sogovornik politike, njeni predlogi pa upoštevani. Predsednik DSP Veno Taufer napoveduje nove tribune.

Ljubljana. Predsednik DSP Veno Taufer. Foto: Nebojša Tejić/STA Arhiv STA

Ljubljana.
Predsednik DSP Veno Taufer.
Foto: Nebojša Tejić/STA
Arhiv STA

Javne tribune DSP v Cankarjevem domu so se udeležili predstavniki več kot 70 civilno-družbenih skupin, med katerimi jih je bilo veliko, ki so že na protestih predstavljale svoja stališča in se oglašale z različnimi pozivi. O družbeno-politični situaciji je spregovorilo okoli 30 govorcev, med katerimi so bili Veno Taufer, France Bučar, Spomenka Hribar in Uroš Lubej, ki so podali svoje poglede na aktualno družbeno-politično situacijo.

Odmevale so kritike do politične elite, ki da je izgubila stik z ljudstvom, saj da se je v preteklih 20 letih ukvarjala le s plenjenjem družbenega premoženja, bojem za oblast in je jemala državo za talca, po drugi strani pa da ni sposobna pri spopadu s krizo. Več pripomb je letelo na korupcijo in klientelizem v politiki, zato so predlagali spremembo zakonodaje, da korupcija kot kaznivo dejanje ne zastara.

Slišati je bilo več zahtev po zamenjavi celotne politične elite, oblikovanju nadstrankarske vlade ter oblikovanju parlamenta, ki vladajoči oblasti ne bi bil le v okras oz. podaljšek. Med drugim zahtevajo vpeljavo neposredne demokracije in instrumenta ljudske nezaupnice, kakovostno in vsem dostopno socialno varstvo, zdravstvo in izobraževanje, univerzalni temeljni dohodek, zvišanje minimalne neto plače ureditev delovnih pogojev, trajnostni razvoj države in dosledno spoštovanje ustavnega načela ločitve verskih skupnosti in države.

Razpravljalci so poudarili potrebo tudi po spremembi kulture medsebojnega obnašanja in etični prenovi države ter družbe, da bi prevladale vrednote solidarnosti in skupnega dobrega, ne pa individualizma ter pohlep po materialnem.

Posamezne misli in sporočila so pospremili aplavzi podpore iz občinstva, slišati pa je bilo tudi glasne kritike, še pred predvidenim časom za razpravo. Med posameznimi sklopi razprave so članice zbora Kombinat prepevale pesmi upora.

V DSP so se nazadnje močno politično angažirali v začetku 80. let minulega stoletja. Tedaj se je društvo zavzemalo za svobodo izražanja, za posameznike in za dela, ki se jih je kakorkoli preganjalo. Prirejalo je tudi izjemno dobro obiskane javne tribune v Cankarjevem domu, na eni od njih so spregovorili tudi o ustavnih spremembah. Prispevki s te tribune so bili ključni za oblikovanje slovenske ustave.