Slovenija 1.2.2013 15:37

MIZKŠ objavilo razpisa za izobraževanja na področju umetnosti

Ljubljana, 1. februarja - Ministrstvo za izobraževanje, znanost kulturo in šport (MIZKŠ) je objavilo razpis za financiranje štipendij za dodiplomske študije v tujini na področju umetnosti ter razpis za financiranje štipendij za podiplomski študij in izpopolnjevanje na področju umetnosti in za poklice, ki potrebujejo podporo. Razpisa se navezujeta na šolsko leto 2013/2014.

Predmet prvega razpisa so štipendije (s sofinanciranjem šolnine) na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in likovne umetnosti in avdio-vizualne kulture za dodiplomski študij v tujini z javno veljavnostjo. Namenjen je posameznikom, ki se izobražujejo na dodiplomskem študiju v tujini in delujejo kot ustvarjalci in poustvarjalci na področjih umetnosti.

V razpisu med drugim piše, da se štipendije in deleži šolnin dodelijo do konca ene stopnje študija, za največ pet let. Štipendije in deleži šolnin se na enem razpisu lahko podelijo za največ eno stopnjo šolanja. Predvidena višina mesečne štipendije je 651 evrov, okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za šolsko leto 2013/2014 po razpisu pa znaša 48.000 evrov.

Prav tako pa je ministrstvo danes objavilo še razpis za šolsko leto 2013/2014, ki je namenjen posameznikom, ki delujejo na področjih umetnosti in AV kulture in se bodo izobraževali na podiplomskem študiju v tujini ali v Sloveniji ter posameznikom, ki se želijo usposobiti za nekatere poklice v umetnosti, ki jih je treba posebej podpirati.

Področja umetnosti, na katerih bodo kandidati za štipendijo delovali po končanem izobraževanju kot ustvarjalci ali poustvarjalci, so: glasbene, intermedijske, uprizoritvene in likovne umetnosti, arhitektura, oblikovanje in fotografija ter avdio-vizualna kultura. Zneski štipendij se med seboj razlikujejo, skupna vrednost razpisa pa je prav tako 48.000 evrov.

Razpisna roka se v obeh primer iztečeta 4. marca, več o njuni vsebini pa si je mogoče prebrati na spletnih straneh MIZKŠ.