Slovenija 17.4.2013 9:31

Ministrstvo objavilo predlog novele zakona o JAK

Ljubljana, 17. aprila - Ministrstvo za kulturo je na spletnih straneh objavilo osnutek predloga novele zakona o Javni agenciji za knjigo RS. Ključna vsebinska sprememba zakona se nanaša na spremembo sestave sveta javne agencije, po osnutku pa se financiranje znanstvenega tiska prenese nazaj na Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS. Rok za oddajo pripomb je 6. maj.

Po predlogu novele naj bi bil svet Javne agencije za knjigo RS (JAK) usklajen s poslanstvi in cilji agencije. Ker je javna agencija ustanovljena z namenom, da sistematično skrbi za razvoj celotnega področja knjige, je zastopanost vseh členov verige knjige ključ do celovitih politik na tem področju, piše v dokumentu.

Pomembna novost je prenos financiranje znanstvenega tiska na javno agencijo za raziskovalno dejavnost. Zaradi zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) so se v lanskem letu sredstva za delovanje JAK na področju znanosti zelo zmanjšala. Kot piše v predlogu novele, bi prenos financiranja na javno agencijo za raziskovalno dejavnost "kljub zmanjšanju sredstev omogočil nemoteno izvajanje javnih razpisov za sofinanciranje znanstvenega tiska".

Agencija za raziskovalno dejavnost ima namreč že vzpostavljeno administrativno tehnično podporo za izvajanje razpisov in ustaljene kanale komuniciranja s prijavitelji in financiranja publicistike na področju znanosti. Na ta način bodo postopki in stroški delovanja optimizirani in ustrezno cenejši, kakovost storitev - v odnosu do končnega uporabnika - pa ne bo manjša, je obrazloženo v predlogu novele.

Ključni cilj v osnutku predlaganih sprememb je zagotovitev stabilnega institucionalnega okolja za financiranje dejavnosti znanstvene in poljudnoznanstvene publicistike. V okviru racionalizacije sistema pa je cilj dokumenta tudi nadaljnje trajno in nemoteno zagotavljanje pogojev za vrhunsko ustvarjalnost na področju leposlovja in humanistike ter dostopnosti do slovenske knjige.