Slovenija 17.5.2013 12:13

JAK objavila razpis za kulturne projekte na področjih knjige

Ljubljana, 17. maja - Javna agencija za knjigo RS je objavila razpis za izbor kulturnih projektov na področjih knjige za leto 2013. Sofinancirani bodo kulturni projekti na področju izdaje knjig in revij, bralne kulture, literarnih prireditev, mednarodnega sodelovanja ter delovnih štipendij. Za projekte je predvidenih okoli 550.000 evrov. Rok za oddajo vlog je 17. junij.

Ljubljana. Javna agencija za knjigo RS. Foto: Tamino Petelinšek/STA Arhiv STA

Ljubljana.
Javna agencija za knjigo RS.
Foto: Tamino Petelinšek/STA
Arhiv STA

Na razpis Javne agencije za knjigo RS (JAK) lahko interesenti prijavijo knjižna dela slovenskih avtorjev za otroke, mladino in odrasle ter prevodna dela tujih avtorjev za otroke, mladino in odrasle, izvirna in prevodna temeljna dela ter ponatise temeljnih del s področja kulture, umetnosti in humanističnih ved. Razpis ni namenjen katalogom razstav, zbornikom simpozijev in priložnostnim zbornikom, priročnikom, učbenikom, slovarjem, znanstvenim monografijam in objavam rezultatov znanstvenih raziskav.

Predmet razpisa so literarne, kulturne, humanistične in umetnostne revije za otroke, mladino in odrasle, ne pa tudi znanstvene revije.

Na področju bralne kulture bo razpisna komisija upoštevala projekte, ki so usmerjeni v razvijanje bralne kulture in ki upoštevajo sodobne didaktične pristope. Na to področje se uvrščajo tudi delavnice kreativnega pisanja in literarni natečaji.

Med literarnimi prireditvami bodo upoštevali vse, ki predstavljajo zaključeno vsebinsko celoto, usmerjeno v promocijo slovenskih avtorjev ter v promocijo ustvarjalnosti na področju leposlovja in humanistike. Na to področje se uvršča tudi podeljevanje literarnih nagrad. Med literarne prireditve ne sodijo novinarske konference ob izidu knjižnih del ali podelitvi literarnih nagrad.

Med mednarodnimi projekti lahko prijavitelji kandidirajo s tistimi, ki promovirajo slovenske avtorje in slovensko ustvarjalnost na področju leposlovja in humanistike v tujini. Mednje sodi organizacija prireditev v Sloveniji ali tujini, namenjenih popularizaciji slovenskega leposlovja in humanistike v tujini ter predstavitev slovenskih založnikov na sejmih v tujini, kjer ni nacionalne stojnice.

Delovne štipendije bodo namenjene neposredni podpori ustvarjalcem na področju knjige, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku in s svojim delom pomembno prispevajo h kakovosti slovenskega književnega ustvarjanja. Razpis ni namenjen ilustratorjem.

JAK bo izbranim izvajalcem projektov sofinancirala največ 70 odstotkov upravičenih stroškov projekta. Delovne štipendije pa bodo sofinancirane v celoti, med drugim piše v razpisni dokumentaciji.

Zainteresirani morajo vlogo izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na spletni strani JAK, jo natisniti ter podpisano in ožigosano poslati na naslov: Javna agencijo za knjigo RS, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.