Slovenija 17.5.2013 14:13

Književno društvo Hiša poezije poskrbelo za šest novitet

Ljubljana, 17. maja - Književno društvo Hiša poezije je v zbirki Poetikonove lire izdalo knjige Poezija Louise Labe, Planet Donava in druge pesmi Ljubomira Simovića, Stekleni biseri besed Brede Jelen Sobočan in Diham zdaj Rose Ausländer. V zbirki Ginko pa sta izšli Tat - Knjiga novel Georga Heyma in Svet po Gabrielu - Božični misterij Andreia Makineja.

Pesniška zbirka Poezija v prevodu Marije Javoršek prinaša izbor pesmi iz knjige Dela Louise Labe lyonske, ki je izšla leta 1555 v Lyonu. Knjigo uvede posvetilo Lyonski gospodični Clamence de Bourges. To, kot je na današnji predstavitvi knjige povedala Nadja Dobnik, ki je posvetilo prevedla, v francoski književnosti velja za prvi ženski manifest. Sledijo tri elegije in izbor sonetov.

Kot je še povedala Dobnikova, je Labejeva izhajala iz premožne vrvarske družine, vendar ji je oče omogočil temeljito izobrazbo za žensko tistega časa. Pisala je poezijo in prozo in bila ena od osrednjih osebnosti lyonskega kroga, ki pomeni začetek francoske renesanse.

Pesniško zbirko Planet Donava in druge pesmi Ljubomira Simovića je prevedel Veno Taufer. Slednjemu je, kot je dejal, Simović blizu, saj sta pripadnika iste generacije, ki je bila v nekdanjem jugoslovanskem prostoru prijateljsko povezana. Za dela Simovića, ki je po Tauferjevih besedah trenutno v vrhu srbske poezije, je značilna poetika, ki jo pesnik gradi zlasti na jedrnatosti in arhetipskosti ljudske poezije ter njeni neposredni, stvarni, izkušenjski metaforiki.

Stekleni biseri besed je pesniški prvenec Brede Jelen Sobočan. Kot je dejala sama, je to "njena afera z življenjem". Pesmi ji "niso dale miru". Bolj kot jih je odganjala, bolj so prihajale k njej, vse pa se je začelo kot nek ritem v umu.

Pesniška zbirka Diham Zdaj Rose Ausländer je izšla v prevodu Ane Jasmine Oseban. Ausländerjeva se je rodila v današnjem mestu Černovci v Ukrajini. Dolga desetletja je preživljala med Bukovino, Dunajem, Bukarešto in New Yorkom, na starost pa je živela v Düsseldorfu. Njeno življenje so zaznamovale pogoste selitve, strahote vojne, iskanje zatočišča v poetični besedi in skupna usoda milijonov preganjanih Judov. Njen opus obsega okoli 3000 pesmi, od tega približno 2400 neobjavljenih.

George Heym je navdih za zgodbe v zbirki Tat - Knjiga novel po besedah Anje Naglič, ki je poskrbela za prevod in spremno besedo, črpal iz dogodkov, o katerih se je podučil iz knjig ali dnevnega časopisja, na drugi strani pa je v njih ubesedil vsa svoja temeljna hrepenenja, obsesije, razočaranja in strahove.

Heym danes velja za enega glavnih predstavnikov ekspresionizma in za enega najpomembnejših nemških pesnikov 20. stoletja. Kljub kratkemu življenju je zapustil veliko besedil. Njegova proza je tako vsebinsko kot formalno precej samosvoja in jo je literarnozvrstno težko opredeliti. Je ritmizirana, afektivno-emocionalna, polna (biblijskega) patosa, elementov mistično-mitičnega in slikovitega, je povedala Nagličeva.

Svet po Gabrielu - Božični misterij Andreia Makineja je po besedah Dobnikove po zvrsti drama. Z njo Makineja spoznamo kot vizionarja in hudega kritika sodobne družbe. Prevajanje njegove drame je povezano z letom 2010, ko je Makine obiskal Slovenijo. To je bil povod, da je Dobnikova za prevajalsko delavnico, ki jo vsako leto oktobra organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, izbrala omenjeno delo.

Na delavnici so prevedli celoten šesti prizor dame, spomladi 2011 pa se je pet prevajalcev - poleg Dobnikove še Živa Čebulj, Nina Gostiša, Nina Medved - Mjedved in Andraž Ravnik - lotilo prevajanja preostalega besedila.