Slovenija 29.5.2013 14:57

Spremembe treh zakonov v kulturi podlaga za korenitejše posege v prihodnosti

Ljubljana, 29. maja - Predstavniki ministrstva za kulturo so danes predstavili spremembe treh zakonov - zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD) in zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA). Minister Uroš Grilc je dejal, da spremembe napovedujejo korenitejše posege v zakone.

Ljubljana, Muzej sodobne umetnosti Metelkova. Predstavitev sprememb treh zakonov - zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, zakona o varstvu kulturne dediščine ter zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Arheolog Andrej Gaspari, direktorica Pokrajinskega arhiva Koper Nada Čibej, minister za kulturo Uroš Grilc in direktor Kina Šiška Simon Kardum. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Muzej sodobne umetnosti Metelkova.
Predstavitev sprememb treh zakonov - zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, zakona o varstvu kulturne dediščine ter zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.
Arheolog Andrej Gaspari, direktorica Pokrajinskega arhiva Koper Nada Čibej, minister za kulturo Uroš Grilc in direktor Kina Šiška Simon Kardum.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Muzej sodobne umetnosti Metelkova. Predstavitev sprememb treh zakonov - zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, zakona o varstvu kulturne dediščine ter zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Arheolog Andrej Gaspari, direktorica Pokrajinskega arhiva Koper Nada Čibej, minister za kulturo Uroš Grilc in direktor Kina Šiška Simon Kardum. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Muzej sodobne umetnosti Metelkova.
Predstavitev sprememb treh zakonov - zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, zakona o varstvu kulturne dediščine ter zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.
Arheolog Andrej Gaspari, direktorica Pokrajinskega arhiva Koper Nada Čibej, minister za kulturo Uroš Grilc in direktor Kina Šiška Simon Kardum.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Muzej sodobne umetnosti Metelkova. Predstavitev sprememb treh zakonov - zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, zakona o varstvu kulturne dediščine ter zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Minister za kulturo Uroš Grilc in direktorica Pokrajinskega arhiva Koper Nada Čibej. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Muzej sodobne umetnosti Metelkova.
Predstavitev sprememb treh zakonov - zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, zakona o varstvu kulturne dediščine ter zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.
Minister za kulturo Uroš Grilc in direktorica Pokrajinskega arhiva Koper Nada Čibej.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Muzej sodobne umetnosti Metelkova. Predstavitev sprememb treh zakonov - zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, zakona o varstvu kulturne dediščine ter zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Arheolog Andrej Gaspari, direktorica Pokrajinskega arhiva Koper Nada Čibej, minister za kulturo Uroš Grilc in direktor Kina Šiška Simon Kardum. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Muzej sodobne umetnosti Metelkova.
Predstavitev sprememb treh zakonov - zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, zakona o varstvu kulturne dediščine ter zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.
Arheolog Andrej Gaspari, direktorica Pokrajinskega arhiva Koper Nada Čibej, minister za kulturo Uroš Grilc in direktor Kina Šiška Simon Kardum.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Muzej sodobne umetnosti Metelkova. Predstavitev sprememb treh zakonov - zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, zakona o varstvu kulturne dediščine ter zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Arheolog Andrej Gaspari, direktorica Pokrajinskega arhiva Koper Nada Čibej, minister za kulturo Uroš Grilc in direktor Kina Šiška Simon Kardum. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Muzej sodobne umetnosti Metelkova.
Predstavitev sprememb treh zakonov - zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, zakona o varstvu kulturne dediščine ter zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.
Arheolog Andrej Gaspari, direktorica Pokrajinskega arhiva Koper Nada Čibej, minister za kulturo Uroš Grilc in direktor Kina Šiška Simon Kardum.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Muzej sodobne umetnosti Metelkova. Predstavitev sprememb treh zakonov - zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, zakona o varstvu kulturne dediščine ter zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Direktor Kina Šiška Simon Kardum. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Muzej sodobne umetnosti Metelkova.
Predstavitev sprememb treh zakonov - zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, zakona o varstvu kulturne dediščine ter zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.
Direktor Kina Šiška Simon Kardum.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Muzej sodobne umetnosti Metelkova. Predstavitev sprememb treh zakonov - zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, zakona o varstvu kulturne dediščine ter zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Minister za kulturo Uroš Grilc. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Muzej sodobne umetnosti Metelkova.
Predstavitev sprememb treh zakonov - zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, zakona o varstvu kulturne dediščine ter zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.
Minister za kulturo Uroš Grilc.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Muzej sodobne umetnosti Metelkova. Predstavitev sprememb treh zakonov - zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, zakona o varstvu kulturne dediščine ter zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Direktorica Pokrajinskega arhiva Koper Nada Čibej. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Muzej sodobne umetnosti Metelkova.
Predstavitev sprememb treh zakonov - zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, zakona o varstvu kulturne dediščine ter zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.
Direktorica Pokrajinskega arhiva Koper Nada Čibej.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Muzej sodobne umetnosti Metelkova. Predstavitev sprememb treh zakonov - zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, zakona o varstvu kulturne dediščine ter zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Minister za kulturo Uroš Grilc, direktorica Pokrajinskega arhiva Koper Nada Čibej, arheolog Andrej Gaspari in direktor Kina Šiška Simon Kardum. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Muzej sodobne umetnosti Metelkova.
Predstavitev sprememb treh zakonov - zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, zakona o varstvu kulturne dediščine ter zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.
Minister za kulturo Uroš Grilc, direktorica Pokrajinskega arhiva Koper Nada Čibej, arheolog Andrej Gaspari in direktor Kina Šiška Simon Kardum.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Muzej sodobne umetnosti Metelkova. Predstavitev sprememb treh zakonov - zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, zakona o varstvu kulturne dediščine ter zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Arheolog Andrej Gaspari. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Muzej sodobne umetnosti Metelkova.
Predstavitev sprememb treh zakonov - zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, zakona o varstvu kulturne dediščine ter zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.
Arheolog Andrej Gaspari.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Muzej sodobne umetnosti Metelkova. Predstavitev sprememb treh zakonov - zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, zakona o varstvu kulturne dediščine ter zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Muzej sodobne umetnosti Metelkova.
Predstavitev sprememb treh zakonov - zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, zakona o varstvu kulturne dediščine ter zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Muzej sodobne umetnosti Metelkova. Predstavitev sprememb treh zakonov - zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, zakona o varstvu kulturne dediščine ter zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Minister za kulturo Uroš Grilc, direktorica Pokrajinskega arhiva Koper Nada Čibej, arheolog Andrej Gaspari in direktor Kina Šiška Simon Kardum. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Muzej sodobne umetnosti Metelkova.
Predstavitev sprememb treh zakonov - zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, zakona o varstvu kulturne dediščine ter zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.
Minister za kulturo Uroš Grilc, direktorica Pokrajinskega arhiva Koper Nada Čibej, arheolog Andrej Gaspari in direktor Kina Šiška Simon Kardum.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Spremembe so namenjene odpravi določenih administrativnih ovir, ureditvi delovanja na teh področjih, hkrati pa napovedujejo korenitejše spremembe in globlje posege v navedene zakone ali, v primeru ZUJIK, oblikovanje novega zakona, je pojasnil Grilc.

Poleg tega je minister poudaril, da spremembe pripravljajo podlago za korenitejše posege v celotni kulturni sektor. "Na novo določamo razmerja med samozaposlenimi v kulturi, nevladnimi organizacijami, javnim sektorjem ter zasebnim sektorjem v kulturi," je pojasnil.

Spremembe ZUJIK se po besedah ministra dotikajo praktično vseh poglavij veljavnega zakona, kot nujne pa so na ministrstvu izpostavili spremembe na področju določitve javnega interesa za kulturo, na področju javnih zavodov ter na področju izvajanja podpore javnim kulturnim programom in kulturnim projektom ter zagotavljanja prostorskih pogojev za ustvarjanje.

Grilc je pojasnil, da je za izpeljavo velikih sprememb v sistemu slovenske kulture potrebno vzpostaviti dialog z lokalnimi oblastmi, saj obseg občinskega financiranja kulture ne zaostaja veliko za državnim financiranjem kulture.

Spremembe ZUJIK poleg tega bolj natančno določajo strategije javnih zavodov. Ministrstvo želi v prihodnji ureditvi povečati vpliv stroke in državo distancirati od odločanja o vsebinah, zato bodo svetom javnih zavodov podelili več pristojnosti in hkrati več odgovornosti. Da bi zagotovili čim večjo strokovnost svetov, ministrstvo s spremembami vpeljuje vsakoletna obvezna izobraževanja članov svetov.

Pri spremembah ZVKD iz leta 2008, ki v evropskem okolju velja za sodoben in napreden zakon, so na ministrstvu pripravili nekaj sprememb in dopolnitev, ki so se na podlagi prakse izkazale za potrebne.

Predlog sprememb tako med drugim odpravlja nejasnosti pri določenih definicijah in vpeljuje nekatere nove ter dopolnjuje določbe o prenehanju statusa spomenika. Poleg tega pa želijo na ministrstvu vpeljati nagrade za naključne najditelje arheoloških ostalin.

Predlog sprememb ZVDAGA po besedah ministra prinaša predvsem nujne spremembe na področju varstva arhivskega gradiva v digitalni obliki zaradi napredka stroke in tehnološkega razvoja. "Ključna izboljšava se nanaša na določbe o dostopnosti arhivskega gradiva," je povedal Grilc.

Spremembe na novo določajo tudi obseg občutljivih osebnih podatkov, ki jih je treba varovati pri dostopu do arhivskega gradiva. Nekaj je tudi izjem, ki se nanašajo predvsem na politična kazniva dejanja in prekrške.

Predloge sprememb na ministrstvu z današnjim dnem do 1. julija dajejo v javno razpravo. Prihodnji teden se jim pridruži še osnutek nacionalnega programa za kulturo 2013-2016 (NPK). Javna razprava bo po besedah Grilca hkrati razprava o vsebinskih prioritetah dolgoročnejših sprememb.