Slovenija 30.5.2013 14:46

Vlada določila besedilo predloga novele zakona o JAK

Ljubljana, 30. maja - Vlada je na današnji seji za obravnavo v državnem zboru pripravila predlog novele zakona o Javni agenciji za knjigo RS (JAK). Ključna vsebinska sprememba zakona se nanaša na spremembo sestave sveta javne agencije in imenovanje članov sveta. Predlog novele predvideva tudi izvzetje financiranja znanstvene publicistike izpod obsega JAK.

JAK je bila ustanovljena z namenom, da sistematično skrbi za razvoj celotnega področja knjige, zato je zastopanost vseh členov verige v svetu JAK izjemnega pomena. Po novem bo v svet JAK ustanovitelj neposredno imenoval tri člane, od tega enega strokovnjaka s področja knjižnične dejavnosti ter enega strokovnjaka s področja razvijanja bralne kulture.

Po enega člana imenuje ustanovitelj na predlog društva pisateljev, enega na predlog društva prevajalcev, enega na predlog založnikov in enega na predlog knjigotržcev. Predstavnika založnikov in knjigotržcev predlaga minister za kulturo po izvedenem javnem pozivu JAK.

Eden od ključnih ciljev predloga novele zakona o JAK je tudi zagotavljanje stabilnega institucionalnega okolja za financiranje dejavnosti znanstvene in poljudnoznanstvene publicistike. Financiranje znanstvene publicistike bo izvzeto izpod okrilja JAK in bo prešlo nazaj na Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS. "Znanstvena publicistika je ena od faz v raziskovalnem delu in jo je kot takšno smiselno načrtovati znotraj raziskovalnih dejavnosti," piše v sporočilu za javnost.