Slovenija 29.8.2013 14:58

Mariborska občina vztraja pri očitkih na račun vodstva zavoda Maribor 2012

Maribor, 29. avgusta - Navzkrižni ogenj med mariborsko občino in vodstvom zavoda Maribor 2012, ki je vodil Evropsko prestolnico kulture (EPK), ne pojenja. Na občini so danes zavrnili navedbe zavoda, da ta ni prejel končnega revizijskega poročila, ki kaže nepravilnosti. V primeru, da likvidacijski upravitelj zavoda ne bo reagiral, pa bo postopke sprožila občina.

Kot so v današnjem sporočilu za javnost zapisali na Mestni občini Maribor (MOM), razpolagajo z vročilnico, ki dokazuje, da je likvidacijski upravitelj zavoda prejel končno poročilo izredne revizije. To je ob pregledu poslovanja javnega zavoda lani in del letošnjega leta ugotovilo kršitve, kot so nepregledno sklepanje avtorskih pogodb, nezakonito sklepanje podjemnih pogodb, neustreznost sistema nadzora izvajanja koprodukcijskih pogodb ter nepravilno načrtovanje in drobljenje javnega naročila.

Podobne ugotovitve naj bi navedla tudi triletna revizija zavoda Maribor 2012, ki jo je izvedla mednarodna revizijska hiša KPMG in jo je naročil zavod sam, izpostavljajo na občini. Revizijska služba MOM pa je pred izdajo končnega poročila proučila in "po strokovni presoji smiselno upoštevala" tudi pripombe in priporočila odgovornih na zavodu.

S tem so na občini dodatno pojasnili svoj poziv na začetku tega tedna, v katerem so likvidacijskemu upravitelju zavoda predlagali, da "zaradi ugotovljenih nepravilnosti zoper odgovorne osebe (v zavodu Maribor 2012) sproži postopke z naznanitvijo domnevnih kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja in pravic ter oškodovanja javnih sredstev".

Zavod je sredi letošnjega leta prenehal z delovanjem, njegova direktorica Suzana Žilič Fišer pa je povedala, da z vsebino revizijskega poročila ni seznanjena in da so vedno delovali skladno s priporočili in zahtevami občine. Med drugim je izpostavila, da je bil likvidacijski upravitelj Sašo Drobnak na zavodu zaposlen kot vodja pravne službe, torej je on nadziral zakonitost postopkov.

Z občine so danes sporočili, da v primeru, da likvidacijski upravitelj zavoda sam ne bo odreagiral, bo "MOM kot ustanoviteljica zavoda sprožila postopke za tista nezakonita dejanja, ki se bodo identificirala kot presek ugotovitev na usklajevalnem sestanku" s proračunskim inšpektorjem, ki pregleduje tudi porabo javnih sredstev v zavodu Maribor 2012.