Slovenija 23.9.2013 13:12

Dnevi evropske kulturne dediščine 2013 z več kot 250 dogodki

Brestanica, 23. septembra - Na brestaniškem gradu Rajhenburg se bodo v soboto začeli Dnevi evropske kulturne dediščine, ki bodo z več kot 250 dogodki do 5. oktobra potekali v 90 krajih po državi. Njihova rdeča nit bo 100-letnica organiziranega varstva kulturne dediščine v Sloveniji ter neprekinjeno delovanje javne službe varstva spomenikov in dediščine na slovenskih tleh.

Brestanica, grad Rajhenburg. Novinarska konferenca, na kateri so predstavili dogajanje ob Dnevih evropske kulturne dediščine 2013. Foto: Rasto Božič/STA

Brestanica, grad Rajhenburg.
Novinarska konferenca, na kateri so predstavili dogajanje ob Dnevih evropske kulturne dediščine 2013.
Foto: Rasto Božič/STA

Brestanica, grad Rajhenburg. Novinarska konferenca, na kateri so predstavili dogajanje ob Dnevih evropske kulturne dediščine 2013. Vodja ljubljanske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Boris Vičič. Foto: Rasto Božič/STA

Brestanica, grad Rajhenburg.
Novinarska konferenca, na kateri so predstavili dogajanje ob Dnevih evropske kulturne dediščine 2013.
Vodja ljubljanske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Boris Vičič.
Foto: Rasto Božič/STA

Brestanica, grad Rajhenburg. Novinarska konferenca, na kateri so predstavili dogajanje ob Dnevih evropske kulturne dediščine 2013. Koordinatorka Dnevov evropske kulturne dediščine 2013 Nataša Gorenc. Foto: Rasto Božič/STA

Brestanica, grad Rajhenburg.
Novinarska konferenca, na kateri so predstavili dogajanje ob Dnevih evropske kulturne dediščine 2013.
Koordinatorka Dnevov evropske kulturne dediščine 2013 Nataša Gorenc.
Foto: Rasto Božič/STA

Brestanica, grad Rajhenburg. Novinarska konferenca, na kateri so predstavili dogajanje ob Dnevih evropske kulturne dediščine 2013. Konservatorka ljubljanske centralne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Zvezda Koželj. Foto: Rasto Božič/STA

Brestanica, grad Rajhenburg.
Novinarska konferenca, na kateri so predstavili dogajanje ob Dnevih evropske kulturne dediščine 2013.
Konservatorka ljubljanske centralne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Zvezda Koželj.
Foto: Rasto Božič/STA

Brestanica, grad Rajhenburg. Novinarska konferenca, na kateri so predstavili dogajanje ob Dnevih evropske kulturne dediščine 2013. Koordinatorka Dnevov evropske kulturne dediščine 2013 Nataša Gorenc. Foto: Rasto Božič/STA

Brestanica, grad Rajhenburg.
Novinarska konferenca, na kateri so predstavili dogajanje ob Dnevih evropske kulturne dediščine 2013.
Koordinatorka Dnevov evropske kulturne dediščine 2013 Nataša Gorenc.
Foto: Rasto Božič/STA

Brestanica, grad Rajhenburg. Novinarska konferenca, na kateri so predstavili dogajanje ob Dnevih evropske kulturne dediščine 2013. Foto: Rasto Božič/STA

Brestanica, grad Rajhenburg.
Novinarska konferenca, na kateri so predstavili dogajanje ob Dnevih evropske kulturne dediščine 2013.
Foto: Rasto Božič/STA

Brestanica, grad Rajhenburg. Novinarska konferenca, na kateri so predstavili dogajanje ob Dnevih evropske kulturne dediščine 2013. Vodja ljubljanske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Boris Vičič. Foto: Rasto Božič/STA

Brestanica, grad Rajhenburg.
Novinarska konferenca, na kateri so predstavili dogajanje ob Dnevih evropske kulturne dediščine 2013.
Vodja ljubljanske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Boris Vičič.
Foto: Rasto Božič/STA

Brestanica, grad Rajhenburg. Novinarska konferenca, na kateri so predstavili dogajanje ob Dnevih evropske kulturne dediščine 2013. Konservatorka ljubljanske centralne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Zvezda Koželj. Foto: Rasto Božič/STA

Brestanica, grad Rajhenburg.
Novinarska konferenca, na kateri so predstavili dogajanje ob Dnevih evropske kulturne dediščine 2013.
Konservatorka ljubljanske centralne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Zvezda Koželj.
Foto: Rasto Božič/STA

Brestanica, grad Rajhenburg. Novinarska konferenca, na kateri so predstavili dogajanje ob Dnevih evropske kulturne dediščine 2013. Koordinatorka prireditev Evropske kulturne dediščine 2013 v Posavju Alenka Černelič Krošelj. Foto: Rasto Božič/STA

Brestanica, grad Rajhenburg.
Novinarska konferenca, na kateri so predstavili dogajanje ob Dnevih evropske kulturne dediščine 2013.
Koordinatorka prireditev Evropske kulturne dediščine 2013 v Posavju Alenka Černelič Krošelj.
Foto: Rasto Božič/STA

Brestanica, grad Rajhenburg. Novinarska konferenca, na kateri so predstavili dogajanje ob Dnevih evropske kulturne dediščine 2013. Direktorica Kulturnega doma Krško Katja Ceglar. Foto: Rasto Božič/STA

Brestanica, grad Rajhenburg.
Novinarska konferenca, na kateri so predstavili dogajanje ob Dnevih evropske kulturne dediščine 2013.
Direktorica Kulturnega doma Krško Katja Ceglar.
Foto: Rasto Božič/STA

Brestanica, grad Rajhenburg. Novinarska konferenca, na kateri so predstavili dogajanje ob Dnevih evropske kulturne dediščine 2013. Koordinatorka prireditev Evropske kulturne dediščine 2013 v Posavju Alenka Černelič Krošelj, direktorica Kulturnega doma Krško Katja Ceglar, konservatorka ljubljanske centralne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Zvezda Koželj, krški župan Miran Stanko, koordinatorka Dnevov evropske kulturne dediščine 2013 Nataša Gorenc, vodja ljubljanske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Boris Vičič. Foto: Rasto Božič/STA

Brestanica, grad Rajhenburg.
Novinarska konferenca, na kateri so predstavili dogajanje ob Dnevih evropske kulturne dediščine 2013.
Koordinatorka prireditev Evropske kulturne dediščine 2013 v Posavju Alenka Černelič Krošelj, direktorica Kulturnega doma Krško Katja Ceglar, konservatorka ljubljanske centralne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Zvezda Koželj, krški župan Miran Stanko, koordinatorka Dnevov evropske kulturne dediščine 2013 Nataša Gorenc, vodja ljubljanske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Boris Vičič.
Foto: Rasto Božič/STA

Brestanica, grad Rajhenburg. Novinarska konferenca, na kateri so predstavili dogajanje ob Dnevih evropske kulturne dediščine 2013. Pano razstave Sto let v dobro dediščine. Foto: Rasto Božič/STA

Brestanica, grad Rajhenburg.
Novinarska konferenca, na kateri so predstavili dogajanje ob Dnevih evropske kulturne dediščine 2013.
Pano razstave Sto let v dobro dediščine.
Foto: Rasto Božič/STA

Brestanica, grad Rajhenburg. Novinarska konferenca, na kateri so predstavili dogajanje ob Dnevih evropske kulturne dediščine 2013. Atrij gradu Rajhenburg s plakatom razstave 100 let v dobro dediščine. Foto: Rasto Božič/STA

Brestanica, grad Rajhenburg.
Novinarska konferenca, na kateri so predstavili dogajanje ob Dnevih evropske kulturne dediščine 2013.
Atrij gradu Rajhenburg s plakatom razstave 100 let v dobro dediščine.
Foto: Rasto Božič/STA

Brestanica, grad Rajhenburg. Novinarska konferenca, na kateri so predstavili dogajanje ob Dnevih evropske kulturne dediščine 2013. Plakat razstave Sto let v dobro dediščine. Foto: Rasto Božič/STA

Brestanica, grad Rajhenburg.
Novinarska konferenca, na kateri so predstavili dogajanje ob Dnevih evropske kulturne dediščine 2013.
Plakat razstave Sto let v dobro dediščine.
Foto: Rasto Božič/STA

Kot je na današnji novinarski konferenci na gradu Rajhenburg povedala koordinatorka slovenskih Dnevov evropske kulturne dediščine (DEKD) Nataša Gorenc, bodo s številnimi prireditvami predstavili delo konservatorske službe in njen organiziran razvoj, v večjem delu programa pa bodo svoje delo in dosežke predstavile vse območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS).

Letošnji dnevi bodo tako povezali več kot 160 muzejev, galerij, arhivov, knjižnic, šol in društev, obisk vseh prireditev pa bo brezplačen. Sicer pa ZVKDS letošnji jubilej obeležuje vse leto, je dodala Gorenčeva.

Po besedah konservatorke ljubljanske enote ZVKDS Zvezde Koželj, je varstvo kulturne dediščine staro toliko kot civilizacija, njeno organizirano delovanje pa se je na tleh Slovenije začelo leta 1913, ko so Franceta Steleta imenovali za deželnega konservatorja.

Stele je ostal osrednja osebnost konservatorstva do druge svetovne vojne, šele po njej pa se je v Sloveniji začela širiti varstvena dejavnost. Takrat so tudi kot osrednjo ustanovo tovrstne službe ustanovili ustrezen zavod in začeli oblikovati potrebno zakonodajo. Hkrati se je začel razvoj z varstvom dediščine povezanih panog, je nadaljevala.

Z osamosvojitvijo Slovenije se je nato povečalo zanimanje prebivalcev za kulturno dediščino, okrepilo pa se je tudi število varovanih enot, ki danes dosega skoraj 3000 enot in 8000 spomenikov. Še dodatno se je spomeniško-varstvena dejavnost razvila z vključevanjem dediščine v prostorsko načrtovanje in regionalni razvoj.

Z vključitvijo Slovenije v Evropsko unijo je nato prišlo do po njenih ocenah obsežnih in neslutenih prenovitvenih posegov, med katerimi je Koželjeva opozorila na lani končano celostno prenovo gradu Rajhenburg. Ob vsem navedenem pa dediščina ostaja osrednja prvina trajnostnega razvoja in kakovostnega življenjskega okolja, je še dejala.

Na novinarski konferenci so še podrobneje predstavili niz dogodkov, ki jih v sklopu omenjenih prireditev pripravljajo na brestaniškem gradu, vodja ljubljanske območne enote ZVKDS Boris Vičič pa je predstavil pregledno razstavo 110 let v dobro dediščine, s katero bo omenjena enota na gradu Rajhenburg predstavila varovanje arhitekturne, likovne, arheološke in etnološke dediščine, varovanje kulturne krajine ter vse upravne postopke, ki se nanašajo na varovanje dediščine.