Slovenija 26.9.2013 14:42

Vlada sprejela predlog resolucije o NPK 2014-2017

Ljubljana, 26. septembra - Vlada je danes sprejela predlog resolucije o nacionalnem programu za kulturo (NPK) 2014-2017. Kot je na novinarski konferenci po seji vlade poudaril minister za kulturo Uroš Grilc, je osnutek NPK "zelo realističen dokument, ki stoji trdno na tleh sedanjih razmer".

Predlog resolucije o NPK je po njegovih besedah tudi izrazito razvojni dokument, saj zelo natančno definira ključne probleme na posameznih področjih in nanje odgovarja z ustreznimi ukrepi. Poleg tega je usklajen s proračunom za leti 2014 in 2015, ki je v fazi sprejemanja.

Predlog resolucije o NPK, ki je preko široke javne razprave nastajal v povezavi s kulturno javnostjo, napoveduje spremembo celotnega kulturnega sistema. Ta je po ministrovih besedah edina možnost, če želimo v prihodnosti raven slovenske kulture tako z vidika kakovosti kot z vidika raznovrstnosti, predvsem pa njene dostopnosti, ohraniti na doseženi ravni. Brez resnih posegov je namreč slovenska kultura v sedanjih razmerah obsojena na usihanje, upad kakovosti in počasen kolaps, je prepričan minister.

Predlog resolucije je označil kot "polnokrvni vladni dokument", kot dokument, ki ni načrt dela resorja kulture, ampak je dokument, ki zavezuje številne resorje k temu, da ustrezno razvijejo svojo politiko do področja kulture. Med vsebinskimi novostmi, ki jih prinaša, je izpostavil napoved celovite arhitekturne politike, iskanje povezav s šolsko politiko, zlasti kar zadeva kulturno umetnostno vzgojo in iskanje povezav s turizmom predvsem z vidika predstavitve kulturne dediščine.

Poleg tega je predlog resolucije pozoren na področje gospodarstva, saj so po ministrovih besedah kulturni trgi tisti, s čimer se kulturna politika večinoma ni ukvarjala. NPK daje nastavke, kako spodbuditi dejavnost tudi tiste kulture, ki ni primarno odvisna od javnega financiranja. V njem je tudi velik poudarek na kreativnih industrijah in oblikovanju ter na samozaposlenih v kulturi.

Sicer pa so želeli z NPK predvsem v naslednjem obdobju začrtati stabilno okolje, v katerem se ustvarjalci ne bodo vedno znova srečevali s stihijskimi potezami kulturne politike. Da bi temu ne bilo tako, bodo poskrbeli natančni kazalci, ki spremljajo cilje in ukrepe.

Sprejetje resolucije o NPK določa Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK).

Na novinarsko vprašanje, kdaj je mogoče pričakovati spremembe ZUJIK, je minister napovedal, da bo skupaj z zakonom o arhivih ter zakonom o varstvu kulturne dediščine najpozneje v treh tednih obravnavan na vladi. Kot je dejal, so vsi trije že v zaključni fazi medresorskega usklajevanja.

Sicer pa naj bi bila po njegovih besedah do konca leta v javno razpravo predložena še zakon o enotni ceni knjige in nov zakon o Slovenskem filmskem centru.