Slovenija 4.10.2013 12:59

Nagrada ICOM Slovenija za SEM in Muzej narodne osvoboditve Maribor

Ljubljana, 4. oktobra - V Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) bodo zvečer podelili nagrade ICOM Slovenija. Dobitnika nagrade, ki jo bodo letos podelili prvič, sta Nina Zdravič Polič in SEM za razstavo Orinoco ter Muzej narodne osvoboditve Maribor za projekt Prevzeli smo muzej. Nagrada je namenjena vzpodbujanju mednarodnega mreženja slovenskega muzejskega dela.

Avtorica razstave Zdravič Poličeva in SEM prejmeta nagrado za mednarodno prepoznavne projekte. Kot je zapisano v utemeljitvi, ima razstava Orinoco najmočnejšo in najbolj globalno sporočilnost na ravni prepoznavnosti načel, ki jih zagovarja ICOM. Razstava je posvečena vprašanjem ohranjanja univerzalne dediščine ter skupne odgovornosti zanjo. SEM je z njo dosegel osveščanje o nujnosti trajnostnega razvoja, vzpodbudil medkulturni dialog, interdisciplinarnost ter zavest o pomenu spoznavanja in upoštevanja različnih vrednot in načina življenja.

Razstava, ki je nastala z omejenimi finančnimi sredstvi in z zavedanjem potrebe slovenske družbe po predstavljanju aktualnih tem, je plod večletnega usklajevanja in dela Zdravič Poličeve na mednarodnem področju. Na njej so zabeležili 45.000 obiskovalcev, eden od njih pa je o razstavi zapisal: "Vse razstave so lepe, toda Orinoco je nekaj popolnoma drugačnega od vsega, kar sem kdaj videl v muzeju."

V izboru za nagrado sta bili še razstavi Špansko kiparstvo od 14. do 18. stoletja v Narodni galeriji in Podobe Balkana v Narodnem muzeju Slovenije.

Muzej narodne osvoboditve Maribor za projekt Prevzeli smo muzej prejme nagrado za promoviranje vsakoletne ICOM teme. Kot piše v utemeljitvi nagrade, se je muzej z omenjenim projektom najbolj neposredno odzval na aktualna družbena dogajanja in nagovoril najbolj dediščinsko občutljivo občinstvo - mlade. V času demonstracij in prevzemanja oblasti je muzej to povezal z ustvarjalnostjo otrok ter jih vpeljal v svet muzejskega dela in obravnave kulturne dediščine.

Projekt v slovenski prostor prinaša svež in nov pristop pri vključevanju javnosti v delo in poslanstvo muzeja ter na inovativen način vzpodbuja družbeno angažiranost in odgovornost do dediščine. Aktivira muzej v družbi ter s povabilom ciljne skupine mladih, ki so za en dan prevzeli in delali v muzeju, prispeva k sodelovanju skupnosti in razumevanju vloge in pomena, ohranjanja kulturne dediščine.

Za nagrado je sicer kandidiral še Muzej novejše zgodovine Celje.