Slovenija 12.10.2013 10:32

V Coroninijevem dvorcu stalna razstava o rodbini Coronini von Cronberg

Šempeter pri Gorici, 12. oktobra - Občina Šempeter-Vrtojba, Goriški muzej ter Društvo žena in deklet Šempeter so uresničili že dolgo načrtovani projekt in v Coroninijevem dvorcu na ogled postavili stalno razstavo o šempetrski rodbini Coronini von Cronberg.

Razstava predstavlja zgodovino rodbine Coronini s posebnim poudarkom na dveh osebnostih, cesarskem vzgojitelju Janezu Krstniku Coroniniju in njegovem sinu, šempetrskem županu Francu Karlu. Predstavljena je zgodovina šempetrskega dvorca in nekaterih drugih vil, ki so jih imeli v lasti Coroniniji, poudarek pa je tudi na zemljiških posestih rodbine v Šempetru ter okoliških naseljih.

V vitrinah so razstavljeni nekateri predmeti in oblačila, ki so jih zbrale članice Društva žena in deklet Šempeter ter repliki oblek župana Franca Coroninija in njegove žene Selme Cristalnigg. Poleg tega so na ogled fotografije družinskih članov in dvorca, reprodukcije zemljevidov z zemljišči, faksimili dokumentov o vodenju posestva in dokumenti ter načrti za obnovo po 1. svetovni vojni.

Razstavo je pripravila Katarina Brešan v sodelovanju s sodelavci Goriškega muzeja ter Društva žena in deklet Šempeter. Gradivo, ki ga je izbrala in predstavila, je iz zbirk pokrajinskih arhivov v Novi Gorici in Gorici, Državnega arhiva Gorica, Pokrajinskega muzeja Gorica, nekaj eksponatov pa je v lasti Društva žena in deklet Šempeter.

Rodbina Coronini se je pred koncem 15. ali v začetku 16. stol. priselila v Gorico iz okolice Bergama. Šempetrsko vejo naj bi začel Aleksej Coronini, ki je bil leta 1656 povišan v barona von Oelberg. Grofovski naziv von Cronberg je rodbina dobila leta 1687. Do 1. svetovne vojne so imeli v lasti obširno posestvo. Leta 1930 so dvorec prodali italijanskemu vojnemu letalstvu in se preselili v bližnji dvorec Mafejšče, od koder so se leta 1947 preselili v Gorico, v novejšo vilo, ki je še danes v lasti družine.

Dom družine Coronini je bil vse od svoje izgradnje v 17. stoletju pa do prodaje v 30. letih minulega stoletja šempetrski dvorec, kjer je danes sedež Občine Šempeter - Vrtojba. Osrednji del dvorca so med letoma 2005, ko ga je kupila občina, in 2009 obnovili ter veži, reprezentančnemu stopnišču in slavnostni dvorani poskusili vrniti podobo iz časa okoli leta 1930. V njem so urejeni prostori občinske uprave in občinskega sveta, stalna razstava o rodbini Coronini von Cronberg je v prvem nastropju.