Slovenija 21.10.2013 10:24

SUKI opozarja na pasti predloga novele ZUJIK

Ljubljana, 21. oktobra - Sindikalna konferenca samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in informiranja (SUKI) pozdravlja izboljšave režima za samozaposlene na področju kulture, ki jih uvaja predlog novele Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK). Vendar se ob tem med drugim sprašujejo, ali niso kulturne žepnine le oblika miloščine.

Predlog novele ZUJIK, ki ga je vlada sprejela minuli četrtek in ga poslala v parlamentarno proceduro, med drugim uvaja tri ukrepe za spodbujanje delovanja samozaposlenih na področju kulture. To so kulturne žepnine, s katerimi želi vlada sofinancirati nove projekte samozaposlenih na področju kulture, nadomestilo samozaposlenim na področju kulture za bolniško odsotnost, daljšo od 31 dni, in izvajanje računovodstva za samozaposlene na področju kulture, ki so po spremembah davčne zakonodaje v slabšem položaju.

V SUKI, ki deluje znotraj Sindikata kulture in narave Slovenije - Glosa, se v sporočilu za javnost sprašujejo, ali so kulturne žepnine vzvod spodbujanja nekritičnega samozaposlovanja ali le prvi znak priznavanja odgovornih, da režim negotovosti sodobne kulturne industrije ni nič bolj civiliziran od siceršnjih politično-ekonomskih trendov. Sprašujejo se tudi, ali niso morda oblika miloščine oziroma pomirjevala za vse tiste, ki jih odgovorni v razmahu varčevalno-neoliberalne histerije niso zmogli zaščititi.

Zanima jih, kakšna so zagotovila, da omejitev izplačila nadomestila samozaposlenim na področju kulture za bolniško odsotnost, daljšo od 31 dni, le za nadaljnjih 30 dni in na tiste, ki imajo ta status več kot dve leti, ni le "blažev žegen" za večletna opozarjanja, da je režim pravic iz zdravstvenega varstva za samozaposlene izrazito neuravnotežen.

Sprašujejo se, kako bodo odgovorni zagotovili izvajanje računovodstva za nove in tiste bolj pavperizirane samozaposlene na področju kulture, pa tudi kako nameravajo razdelati, izvajati, spremljati in nadzorovati podpiranje drugih ukrepov, namenjenih spodbujanju ustvarjalnosti ter povečanju učinkovitosti podpornega poslovnega in inovativnega okolja za samozaposlene v kulturi.

Zanima jih tudi, ali imajo pristojni pripravljene odgovore na nerešeno in vse bolj oprijemljivo vprašanje morebitnega neutemeljenega razlikovanja različnih skupin samozaposlenih.

Odgovornim zato svetujejo skrbno nadaljnjo spremljanje problematike in pripravo izboljšav, ki bi vodile k bolj civiliziranemu režimu tudi na področju kulturne industrije.

Dodajajo še, da je SUKI ministrstvu za kulturo že spomladi poslal predlog kolektivne pogodbe za samostojne izvajalce na področju kulture, a se odgovorni nanj transparentno in celostno še niso odzvali.