Slovenija 21.11.2013 9:09

Pobuda Skupaj za Knjigo ustanovila družbo SZK

Ljubljana, 21. novembra - Pobuda Skupaj za knjigo je imela v ponedeljek ustanovno skupščino namenske družbe Skupaj za knjigo, upravljanje z naložbami (SZK). Za ključni cilj, ki je zapisan tudi v statutu, si je družba, ki namerava odkupiti večinski delež Mladinske knjige založbe (MKZ), zastavila zaščito poslanstva kulturne politike in javnega interesa v okolju.

Poleg tega si je družba za cilj zastavila še aktivno upravljanje s premoženjem s ciljem povečevanja ekonomske učinkovitosti družbe in z njo povezanih družb ter posledično njeno poslovno in finančno vzdržnost na daljši rok, so sporočili s pobude.

Podjetje bo vodilo postopke zbiranja sredstev in nakupa večinskega deleža, to je 69 odstotkov delnic, MKZ od prodajnega konzorcija bank upnic Nove Ljubljanske banke, Abanke Vipa in Hypo banke, ki so lastništvo nad založbo prevzele ob stečaju večinskega lastnika Zvon Dva Holdinga.

K ustanovitvi družbe je pristopilo 12 vlagateljev, ki so bili izbrani med doslej evidentiranimi podporniki pobude Skupaj za knjigo in predstavljalo tri ključne skupine: zaposleni v skupini Mladinska knjiga, podporniki pobude ter podjetja in društva, so pojasnili.

Na ustanovni skupščini so izvolili sedemčlanski upravni odbor podjetja SZK, ki ga sestavljajo predsednica Ana Jug, član in izvršni direktor Kamilo Lekše, član in prokurist Uroš Ahačič ter člani Slavko Pregl, Barbara Simoniti, Andrej Ilc in Rok Zavrtanik.

Kot so še dodali v sporočilu za javnost, pobudo podpirajo ključne interesne skupine v državi, kot so avtorji in prevajalci, večina zaposlenih v MKZ ter sindikati, ki si želijo odgovornega lastnika in nadaljnji razvoj skupine Mladinska knjiga.

Letos se je kot prvi resnejši ponudnik za nakup večinskega deleža MKZ pojavil Kompas MTS, ki je spomladi podal nezavezujočo ponudbo v višini 13,6 milijona evrov, a se na koncu ni odločil za nakup.

Prodajni konzorcij bank je nato v juliju razpisal prvo licitacijo celotnega paketa delnic po izklicni ceni 22,56 milijona evrov, na katero se ni prijavil nihče. Izklicna cena oktobrske dražbe celotnega paketa delnic je bila nekaj več kot 11 milijonov evrov. Datum za morebitno novo dražbo še ni določen.

MKZ in Cankarjeva založba letno izdata 500 novih knjižnih naslovov in več kot 100 ponatisov. Letos so odprli tudi svojo e-knjigarno. V Sloveniji ima založba 48 knjigarn in osem veleprodajnih centrov.